Aktuality

Čo máme nové?

Výstava diel detí v Michalovciach k prvému výročiu vojny na Ukrajine

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. februára 2023 | kategória: Pomoc Ukrajine

Centrum podpory Michalovce pre ukrajinských odídencov, ktoré zriadila Arcidiecézna charita Košice, pripravuje v spolupráci s mestom Michalovce k prvému výročiu vojny na Ukrajine výstavu prác detí. „Teraz bývam tu, ale môj domov je na Ukrajine“ je téma, ktorú deti zobrazili výtvarným prevedením. Výstava amatérskych prác detí, ktoré v dôsledku vojny opustili s rodinou svoj domov, bude uvedená 23. februára o 14:00 hodine v priestoroch Mestského úradu Michalovce. Časť výstavy je umiestnená v Rímskokatolíckom farskom kostole Narodenia Panny Márie Michalovce.

„Deti dali svoje pocity na papier. Kresbami stvárnili to, čo ich spojilo s naším mestom a krajinou. Zároveň sú kresby výpoveďou o tom, čo im chýba. Ich srdce je stále spojené s domovom, ktorý majú na Ukrajine,“ opisuje výstavu Marta Stanková, sociálna pracovníčka košickej charity. Ako dodáva výstava je spojená s ročným výročím vojny na Ukrajine a ukrajinskými odídencami, ktorí našli svoj druhý dočasný domov v Michalovciach a okolí.

Diela vznikali v rámci aktivít Centra podpory Michalovce. To vytvára priestor na integráciu a podporu prevažne matkám a deťom z Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko v Michalovciach a okolí. Súčasťou pracovného tímu sú slovenskí aj ukrajinskí pracovníci. Okrem sociálneho poradenstva, psychologickej podpory alebo jazykových kurzov sú súčasťou ponúkaných činností aj voľnočasové aktivity. Počas svojho fungovania poskytli pomoc a podporu 359 unikátnym klientom a poskytli takmer 1 800 služieb.


Od februára Centrum podpory Michalovce sídli na ulici Štefánikova 16, kde pracovný tím poskytuje nielen odborné sprevádzanie, pomoc pri hľadaní práce, humanitárnu pomoc, ale aj kreatívne voľnočasové aktivity pre deti a dospelých.

CP-MI_vystava-kresieb-4

CP-MI_vystava-kresieb-2

CP-MI_vystava-kresieb-1

Tieto aktivity prebiehajú aj vďaka projektu Emergency Appeal, ktorý zastrešuje Slovenská katolícka charita a činnosti sú realizované prostredníctvom jednotlivých arci/diecéznych charít. Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje 4 centrá v mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…

Čítať tiež