Aktuality

Čo máme nové?

29. máj 2024

Komunitné centrá

Charitatívna pomoc rodine postihnutej požiarom v Lipanoch

Začiatkom mája kvôli požiaru prišlo 8 ľudí o strechu nad hlavou. Podporu našli aj v Komunitnom centre Lipany.

Výťažok z hokejového turnaja kňazov sme premenili na novú kuchyňu

Vlaňajší charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov vo Vranove nad Topľou priniesol nielen radosť zo športu, ale pomohol aj Charitnému domu pre mládež vynoviť kuchynskú linku v zariadení. Tú využíva 20 prijímateľov, ktorí tu nachádzajú podporu, pomoc i dočasný domov.

20. máj 2024

Hospic Matky Terezy

Odborný seminár priniesol nové poznatky nielen pre zdravotné sestry

V polovici mája sme pripravili odborný seminár s názvom „Komplexná starostlivosť o pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou“. Renomovaní odborníci v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach prezentovali najnovšie poznatky a praktiky pri starostlivosti o pacientov s kanylou.

video-voluntier

ZBIERKA NA CHARITU

Do života tisícoch núdznych denne vstupuje Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Svoju činnosť môže realizovať aj vďaka pravidelným zbierkam na charitu a štedrosti veriacich. Jesenná zbierka na charitu je príležitosťou preukázať lásku a starostlivosť o druhých. Darované finančné prostriedky pomôžu prostredníctvom charitných služieb tým, ktorí sa cítia opustení a bezmocní. Môžu znamenať jedlo pre hladného, spoločnosť pre opusteného, strechu nad hlavou pre človeka bez domova, ošetrenie pre chorého, opora pre umierajúceho, ale aj nádej a povzbudenie pre tých, ktorí sa ocitli v tme. Aj vďaka milodaru sa darca stáva nástrojom Božieho milosrdenstva tým, že sa symbolicky dotkne utrpenia núdznych vlastnými rukami a slzami súcitu.

dostupné bývanie BÝVAJ S CHARITOU

Ľudia potrebujú uspokojiť svoje základné životné potreby ako je bezpečný domov, aby boli schopní pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia. Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.