Aktuality

Čo máme nové?

25. feb 2020

Pracovné ponuky

Mzdový účtovník a personalista

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: mzdový účtovník a personalista. Svoje žiadosti posielajte do 9.3.2020.

20. feb 2020

Aktuality

Odborný pracovník Komunitného centra v Stropkove

Poskytovateľ KC Arcidiecézna charita Košice, Mlynská 724, 091 01 Stropkov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC – zastupovanie počas materskej dovolenky. žiadosti zasielajte do 5.3.2020.

20. feb 2020

Aktuality

Jarná zbierka na charitu 2020

Arcidiecézna charita Košice sa snaží vo všetkých svojich zariadeniach poskytovať súcit a pomoc iným. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky núdznym.

video-voluntier

Charitné Vianoce

4 adventné nedele = 4 výzvy konať dobrý skutok Prostredníctvom adventného kalendára "Charitné Vianoce" chceme viac hovoriť o pomoci seniorom nielen v našich charitných službách a zariadeniach. Dúfame, že aj vďaka týmto výzvam motivujeme verejnosť k vyššiemu záujmu o potreby starkých, o prejavenie záujmu i darovaniu svojho času. Spoločne otvorme srdcia pre druhých.