Aktuality

Čo máme nové?

12. máj 2021

Pracovné ponuky

Výberové konanie: Pracovník Komunitného centra v Stropkove

Poskytovateľ KC Arcidiecézna charita Košice, Mlynská 724 Stropkov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka Komunitného centra Sečovce. Žiadosti zasielajte do 20.05.2021.

Cena mesta Košice pre našu kolegyňu Soňu Hlaváčovú

7. mája si z rúk košického primátora prevzala Cenu mesta Košice aj Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo za mimoriadnych opatrení počas vyvrcholenia osláv Dni mesta Košice.

4. máj 2021

Hospic Matky Terezy

Staráme sa nielen o telo, ale predovšetkým o dušu

My ľudia neradi uvažujeme nad tým, že sme smrteľní. Nad krehkosťou života sa zamýšľame až vtedy, ak s pribúdajúcimi rokmi začneme strácať silu alebo nás nečakane zastihne choroba. V hospici vnímame, že ľuďom, ktorí majú úprimnú vieru v Boha, sa zomiera ľahšie.

video-voluntier

PRINÁŠAME SVETLO NÁDEJE do posledných dní

V hospici pacientom nesľubujeme uzdravenie, ale prinášame nádej. Zmierňujeme bolesť, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a do posledných chvíľ stojíme blízko pri človeku. www.charitapomaha.sk

image

VAŠE 2% DOKÁŽU MENIŤ ŽIVOTY

Arcidiecézna charita Košice sa uchádza o vašu podporu a dôveru prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Váš dar dokáže meniť životy chorým, núdznym a tým, ktorí to potrebujú. ÚDAJE O PRIJIÍMATEĽOVI: Arcidiecézna charita Košice 35514027 účelové zariad. cirkvi Bočná 2, 040 01 Košice Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym. Spoločne vytvorme charitnú reťaz pomoci, ktorá dokáže meniť životy. Ďakujeme, že ste s nami blízko pri človeku...

image

Darujte potraviny, ktoré premeníme na jedlo pre núdznych

Darujte trvanlivé potraviny, ktoré poslúžia ľuďom bez domova a ďalším rodinkám, ktorým pomáhame v podobe potravinových balíčkov. Ďakujeme