Aktuality

Čo máme nové?

30. nov 2021

Hospic Matky Terezy

Dôstojnosť človeka aj na sklonku života

Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen profesionálny multidisciplinárny personál, ale aj finančné zázemie a podporu partnerov. Ďakujeme Nadácii EPH za podporu.

28. nov 2021

Zoznam aktualít

Adventné očakávanie s charitou

Prejaviť lásku a dobro v prospech iných môžete aj prostredníctvom Charity. Tá je dobrým prostriedkom pomoci, pretože sa stará o chorých, starých, chudobných, ľudí bez strechy nad hlavou, zomierajúcich, pomáha ľuďom vo svojich zariadeniach a službách.

22. nov 2021

Zoznam aktualít

Chcem byť služobníkom vašej radosti

Od 1. novembra 2021 máme nového kaplána - Dp. Lorenzo Pasztor. Tešíme sa na jeho pastoračnú službu a vyprosujeme mu veľa Božích milostí.

video-voluntier

Život so zdravotným znevýhodnením musíte jednoducho prijať

Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad vnímať ako bariéru, my na Arcidiecéznej charite Košice berieme ako dar.

image

Ty rozhodni, KOĽKÍ POSTÚPIA

Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad vnímať ako bariéru, my na Arcidiecéznej charite Košice berieme ako dar. Charita dáva nádej ľuďom, že je tu niekto, na koho sa môžu obrátiť. Ukazuje cestu, ako svoju situáciu zmeniť. Aj vďaka darcom meníme životy...

image

dostupné bývanie vďaka BÝVAJ S CHARITOU

Ľudia potrebujú uspokojiť svoje základné životné potreby ako je bezpečný domov, aby boli schopní pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia. Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci Košického a Prešovského kraja.