dopytovo - orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby ADCH KE

miesto realizácie projektu: Košický samosprávny kraj

Pomáhame-vďaka-Nadácie-EPH

smiley-old-woman-holding-hands-with-nurse_23-2148239091

ruka

Od 1. decembra 2021 sa Arcidiecézna charita Košice úspešne zapojila do dopytovo – orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby ADCH KE v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Po dobu 24 mesiacov budú opatrovateľky ADCH KE poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom v rámci Košického samosprávneho kraja. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

VIAC O PROJEKTE:

logo-OPLZ-a-EU

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Jozef Košč
0910 842 458