Špecializované sociálne poradenstvo

Pri vykonávaní každodenných sociálnych služieb sa nezaobídeme bez našich špecializovaných sociálnych poradní. Ich hlavným cieľom je vypočuť, podporiť a konkrétne napomôcť ľuďom pri riešení ich problémov. Poradenstvo je poskytované ambulantnou aj terénnou formou. Služby sú poskytované bezplatne, diskrétne a nestranneProstredníctvom sociálnych poradní pomáhame v mestách Košice, Prešov, Humenné, Michalovce, Bardejov, Stropkov a Lipany. 

poradenstvo-3

poradenstvo-2

poradenstvo-4

  • Špecializované sociálne poradenstvo predstavuje starostlivosť o prijímateľa, ktorá plní úlohu príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity. Cieľom je poskytnúť ľuďom konkrétnu odbornú pomoc. Prijímateľ spoločne s poradcom hľadajú možnosti ako prekonať, resp. zmierniť alebo zlepšiť nepriaznivú sociálnu situáciu. Poradenstvo je poskytované ambulantnou aj terénnou formou.
  • Služby sú poskytované na základe bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Stačí sa osobne, e-mailom alebo telefonicky obrátiť na niektorú z našich poradní. Sociálni poradcovia vám ochotne poradia a pomôžu.
  • Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým stavom; osoby v krízovej situácii alebo inej obťažnej situácii; osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a seniorov.
  • Služby sú poskytované na základe bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Stačí sa osobne, e-mailom alebo telefonicky obrátiť na niektorú z našich poradní. Sociálni poradcovia vám ochotne poradia a pomôžu.