Aktuality

Čo máme nové?

Košická charita aj naďalej potvrdzuje svoju pomoc ukrajinským odídencom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 24. februára 2024 | kategória: Pomoc Ukrajine

Konflikt na Ukrajine prinútil milióny ľudí opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v susedných krajinách. Tým, ktorí svoj dočasný domov našli na východnom Slovensku je už takmer 2 roky v procese integrácie nápomocná aj Arcidiecézna charita Košice. Prostredníctvom štyroch Centier podpory v okresných mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce, poskytli viac ako 55-tisíc intervencií v prospech takmer 3-tisíc klientom a ich rodinám. V centrách sa vytvorili pracovné podmienky pre 20 zamestnancov a z toho 13 pracovníkov je ukrajinských odídencov.

Keď si celý svet pripomína smutné 2. výročie vojnového konfliktu na Ukrajine, Arcidiecézna charita Košice naďalej potvrdzuje svoju snahu byť aktívnou oporou pri integrácií ukrajinských odídencov na Slovensku. Činnosť centier a charitné programy sa v priebehu mesiacov menili, aby odrážali dynamické vplyvy života v novej krajine. “V prvých mesiacoch fungovania sme sa snažili pomôcť ukrajinským odídencom v uspokojovaní základných životných potrieb ako sú potraviny, bývanie alebo práca. Dôležitá bola aj psychologická odborná pomoc pri eliminácií dôsledkov traumy u detí, ale aj dospelých. Postupne sme k službám pridávali rôzne vzdelávacie a integračné aktivity, aby sa v novej krajine cítili prijatí a dokázali sa lepšie uplatniť na trhu práce. Vďaka darcom sme dokázali poskytnúť humanitárnu pomoc aj partnerským organizaciam priamo na Ukrajine,” vysvetľuje riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio. Ako dodáva, jednorazovú alebo pravidelnú oporu nachádza v rámci centier podpory takmer 3-tisíc klientov, a zároveň ich blízka rodina.

Spoločne s mojimi 3 deťmi som prišla do Košíc v nádeji, že tu budem len na krátku dobu. Už takmer 2 roky je toto mesto mojou dennou realitou. Deti navštevujú slovenskú školu a ja som si vďaka košickej charite našla prácu. Som vďačná za pomoc. A nie je to len o pomoci. Je to o porozumení a súcite.

Yulia, klientka košického Centra podpory
Eliminácia dôsledkov tráum a podpora duševného zdravia

Konflikt si vyžiadal daň aj na duševnom zdraví detí a dospelých. Individuálne psychologické poradenstvo postupne dopĺňali skupinové, v ktorých odborníci využívali arteterapeutické, muziterapeutické alebo tanečno-pohybové prvky. Psychologička Olena Tovkach pôsobí v košickom Centre podpory od júna 2022: “Pokroky našich klientov vidíme denne. Na začiatku, keď k nám odídenci prišli,  to ako sa cítili a ako sa ich stav po určitom čase a po absolvovaní aktivít mení je obrovským posunom. Dôležité je nestratiť nádej.” V centrách podpory košickej charity vykonali v rámci psychologickej podpory takmer 3200 intervencií.

Koordinátorka centier podpory Tetiana Morinka pridáva, že okrem najcennejších vecí si ľudia utekajúci pred vojnou pribalili aj úzkosť, strach a obavy. Pohodlie a pokoj vymenili za neznámo. “Pre klientov sme zorganizovali rôzne výlety, exkurzie a fyzické aktivity, ktorými sme sa snažili eliminovať traumy. Spolu vykonali 11 400 intervencií.”

Vzdelávaním k lepšiemu uplatneniu sa

V rámci charitnej práce zamestnanci vnímali potrebu zaradiť rôzne vzdelávacie aktivity pre ukrajinských odídencov. Zaviedli hodiny slovenského a anglického jazyka, s cieľom uľahčiť komunikáciu a integráciu do slovenskej spoločnosti. Rôzne počítačové kurzy, IT kurzy, alebo kurzy šitia smerovali k rozvoju praktických zručností a umožnili odídencom rozšíriť svoje možnosti na pracovnom trhu. Opatrovateľské kurzy, ktoré sme zaviedli, zas smerujú k poskytovaniu kvalifikácie v oblasti sociálnej starostlivosti, čím sa otvárajú nové príležitosti pre získanie zamestnania. “Vzdelávacie iniciatívy v centrách majú ambíciu nielen rozvíjať praktické zručnosti, ale aj poskytovať odídencom nástroje na seberealizáciu a lepšiu perspektívu na budúcnosť v ich novom domove na Slovensku,” uzatvára koordinátorka centier Morinka.

Materiálna, potravinová a peňažná pomoc

K nevyhnutnej potravinovej a materiálnej podpore sa postupne pripojila aj pomoc v podobe peňažných poukážok. “Poukážky umožňujú ľuďom dôstojne a nezávisle uspokojovať svoje potreby. Sociálni pracovníci identifikujú tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Ide predovšetkým o matky s malými deťmi alebo seniorov, ktorí nemajú dostatočné príjmy a nie sú schopní pracovať,” upresňuje Tetiana Morinka. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo chorým pomáhajú aj preplatením časti nákladov nevyhnutných na liečbu. Počas mesiacov fungovania vykonali v rámci tejto humanitárnej podpory viac ako 30-tisíc intervencií.

Vytvorili podmienky pre zamestnancov i dobrovoľníkov

Arcidiecézna charita Košice dokázala vytvoriť pracovné podmienky pre 20 pracovníkov v 4 centrách podpory. Z toho až 13 zamestnancov tvoria odídenci z Ukrajiny. Psychologičky, pedagogičky aj kreatívne umelkyne sú nápomocné pri aktivitách centra. Okrem stálych zamestnancov pomáhajú pri aktivitách zanietení dobrovoľníci. Len v rámci centier pomáhalo spolu takmer 250 dobrovoľníkov a odpracovali viac ako 9 500 dobrovoľníckych hodín. 

Humanitárna pomoc a činnosť Centier podpory v mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce prebiehali vďaka širokej podpore jednotlivcov,  firiem alebo samospráv. Rovnako sme boli úspešný a získali podporu v rámci projektov: Emergency Appeal I / Emergency Appeal II / EU Care / Jersey Overseas Aid / Rapid Response Fund a mnohých menších projektov a grantov.

Pomoc v číslach

30 330

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNA PODPORA

11 400

SKUPINOVÉ AKTIVITY

4 450

VZDELÁVACIE AKTIVITY

3 200

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

1 300

SOCIÁLNE PORADENSTVO

a oveľa viac

aktivít v prospech ukrajinskej komunity

Nahliadnite do atmosféry otvárania a fungovania Centier podpory

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…