Venuj 2 %

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE SA UCHÁDZA O VAŠU PODPORU A DÔVERU PROSTREDNÍCTVOM DAROVANIA 2 % Z DANÍ Z PRÍJMU. VÁŠ DAR DOKÁŽE MENIŤ ŽIVOTY RODINÁM V NÚDZI, OPUSTENÝM, CHORÝM A TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ. ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Arcidiecéznej charity Košice.

Budeme vďační, ak na tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt). Vďaka tomu vám môžeme osobne poďakovať a informovať vás ako sme dary použili.

Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym. Spoločne vytvorme charitnú reťaz pomoci, ktorá dokáže meniť životy. Ďakujeme, že ste s nami blízko pri človeku…

Vďaka darom dokážeme pomáhať

458

seniorom v pobytových a ambulantných služieb

45

mladým so zdravotným znevýhodnením

111

opatrovaným ľuďom v pohodlí domova

447

ľuďom bez vlastného domova

2723

deťom a dospelým z miestnych komunít

110

pacientom počas sprevádzania pri zomieraní

1825

pacientom ošetrených sestrami ADOS

1218

usmerneným v zložitej životnej situácii

vyše 4000

nasýteným a obdarených potravinovou, materiálnou a finančnou pomocou

…a tisícke ďalších, ktorí sa ocitli v nepriazni života. Ďakujeme…

Pre viac informácii