Prepravná služba

PREPRAVNÁ SLUŽBA

Ste osoba so zdravotným postihnutím alebo zlým zdravotným stavom? Ste odkázaný na prepravu motorovým vozidlom a nemáte nikoho, kto by Vás odviezol do nemocnice alebo iného zariadenia?

Je tu pre Vás prepravná služba Arcidiecéznej charity Košice

Akým spôsobom si ju objednať?

Na telefónnom čísle 0910 842 970 alebo osobne na adrese Južná trieda 2, Košice (Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho). Prioritu majú objednávky nahlásené 24 hodín vopred.

V akom čase je možné službu využiť?

Službu môžete využiť v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Koľko sa za službu platí?

– za každý začatý kilometer prepravnej vzdialenosti v meste Košice

* 0,30 eur – osoba s uzatvorenou zmluvou o prepravnej službe

* 0,15 eur – prijímateľ sociálnej služby Arcidiecéznej charity Košice

* 3,00 eur – paušálny poplatok pre osobu bez zmluvy o prepravnej službe.