Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci pomáhajú vytvoriť žiarivejšie prostredie Arcidiecéznej charity Košice, pretože spolu so zamestnancami a prijímateľmi budujú charitné prostredie. Či vravíme o príležitostnej výpomoci pri zbierke potravín, trávení voľného času so seniormi alebo doučovanie detí, spoluprácou napĺňame charitné poslanie. Dobrovoľníctvo je príležitosťou zlepšiť poskytované služby, pomôcť v napredovaní detí alebo vytvárať harmonické a pokojné prostredie pre seniorov. Pridaj sa do nášho dobrovoľníckeho tímu.

  • Dobrovoľník nemusí byť človek, ktorý má veľa. Je to niekto, kto sa podelí o svoj čas, svoje vedomosti, zručnosti alebo silu. Charitní dobrovoľníci darujú nielen svoj čas, schopnosti a vedomosti, ale predovšetkým ľudský dotyk. V súčasnosti v rámci Arcidiecéznej charity Košice vypomáha niekoľko desiatok príležitostných alebo pravidelných dobrovoľníkov.
  • doučovanie a mentorovanie detí z Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi,
  • navštevovanie a tvorba voľnočasových aktivít pre seniorov v Dome pokojnej staroby,
  • účasť na kreatívnych voľnočasových aktivitách pre prijímateľov,
  • administratívna výpomoc na Centre ADCH Košice,
  • výpomoc pri organizovaní zbierok, charitných podujatí a aktivít,
  • výpomoc pri zhotovovavím fotografií a videozáznamov zo služieb, zariadení, podujatí ADCH Košice.
Prihlás sa k nám ako dobrovoľník.
  • Pomocou nasledujúceho formulára nám povedzte niečo o sebe, aby sme vás mohli lepšie spoznať a nájsť pre vás ideálnu dobrovoľnícku príležitosť.