Dobrovoľníctvo

KOHO HĽADÁME?

V rámci dobrovoľníckeho programu hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní robiť jednu alebo viaceré z uvedených aktivít:

 • doučovanie a mentorovanie detí z krízového centra;
 • navštevovanie opustených starých ľudí v Domove pokojnej staroby;
 • vedenie záujmových krúžkov a workshopov;
 • organizovanie umeleckých vystúpení pre našich klientov;
 • organizovanie výletov a voľnočasových aktivít;

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ:

 • 1-3 hodiny týždenne.

POŽIADAVKY NA DOBROVOĽNÍKA:

 • zanietenie a chuť pracovať s ľuďmi;
 • bezúhonnosť;
 • možnosť pravidelnej spolupráce;
 • v prípade mentoringu detí a navštevovania starých ľudí ochota k dlhodobejšej spolupráci;
 • vek 15 – x rokov.

ČO PONÚKAME?

 • zážitky a skúsenosti
 • pocit zmysluplne stráveného času
 • ďalšie benefity

V prípade záujmu o zapojenie sa do nášho dobrovoľníckeho programu, kontaktujte prosím koordinátora dobrovoľníkov:

Mgr. Silvia Hrabčáková, M 910 842 955 , silvia.hrabcakova@charita-ke.sk

Masarykova 19

040 01 Košice

Prihlásiť sa