Ukrajina

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyhnala z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prišli na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme od prvých chvíľ stáť blízko pri človeku…

Centrá podpory

Charitné Centrá podpory vytvárajú ideálny priestor na stretávanie a integráciu odídencov z Ukrajiny, ktorí našli bezpečie a dočasný domov na Slovensku.  Súčasťou pracovného tímu sú slovenskí a ukrajinskí odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce, pedagogiky a ďalších oblastí. Centrá sú k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8:00 hodiny do 16:00. 

Centrum podpory ponúka:

  • informácie o dočasnom útočisku, pomoc pri hľadaní ubytovania, vybavovaní úradných záležitostí, 
  • psychosociálnu podpora
  • kurzy slovenského jazyka
  • kreatívne, športové, tvorivé workshopy a spoločenské podujatia
  • potravinová a materiálna pomoc (UPOZORNENIE: vzhľadom na nízke skladové zásoby je činnosť potravinovej a materiálnej pomoci obmedzená. V prípade záujmu sa o aktuálnej situácii vopred informujte. Ďakujeme za pochopenie)
Centrum podpory SNINA
Centrum podpory PREŠOV​
Centrum podpory KOŠICE
Centrum podpory MICHALOVCE
Potravinová a materiálna pomoc
Centrum podpory SNINA
Centrum podpory PREŠOV​
Humanitárny sklad KOŠICE
Humanitárny sklad MICHALOVCE
Dobrovoľníctvo
Dobrovoľnícka ponuka v rámci pomoci vojnovým utečencom spočíva pri pomoci jednotlivých aktivít v rámci Centier podpory v Snine, Prešove, Košiciach a Michalovciach. V prípade záujmu nás kontaktujte.
Finančná podpora, spolupráca s firmami a médiá
Podporiť našu činnosť v rámci pomoci Ukrajine, môžete urobiť finančným darom IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 584. Alebo darovať online. Ďakujeme.

Centrum-podpory-Snina-82

Centrum-podpory-Snina-5

Centrum-podpory-Snina-85

Naša pomoc v prvých mesiacoch

Arcidiecézna charita Košice (ADCH) aktívne reagovala na situáciu, ktorá vznikla v dôsledku vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine. V pobytových službách krízovej intervencie ADCH vyčlenila časť priestorov na dočasné ubytovanie 50 utečencov. Sociálni poradcovia radili a usmerňovali utečencov na humanitárnu pomoc, pomáhali pri hľadaní vhodného ubytovania a pomáhali s najzakladanejšími životnými potrebami. V spolupráci s miestnymi farnosťami a partnerskými organizáciami vyhlásila ADCH humanitárne zbierky trvanlivých potravín, drogérie a základných životných potrieb. Tie následne distribuovali zamestnanci a dobrovoľníci rodinám a jednotlivcom, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt.

Zamestnanci a dobrovoľníci ADCH pomáhali pred závorami slovensko-ukrajinských hraníc nepretržite od príchodu prvých ukrajinských utečencov. Stálu službu mala ADCH na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence. Do aktivít sa zapojilo takmer 50 kmeňových zamestnancov a 311 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 5 980 dobrovoľníckych hodín. Ich služby boli na hraničných priechodoch Ubľa, Veľké Slemence, Centrum prvého kontaktu Košice a výpomoc pri humanitárnej pomoci. Ďakujeme za podporu.

UA_Velke-Slemence-13z

UA_Velke-Slemence-35

UA_Velke-Slemence-5z

Súvisiace články