Aktuality

Čo máme nové?

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. februára 2020 | kategória: Projekty

národný projekt

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Stropkov

KC_Stropkov-2

KC_Stropkov-4

KC_Stropkov-8

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice – Komunitné centrum Stropkov sa úspešne zapojila do realizácie národného projektu s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít  cieleným využívaním komunitných zdrojov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac o projekte:

Logo_Partneri-NP-POS