Kategória

Pracovné ponuky

26. jún 2020

Pracovné ponuky

Sestra pre ADOS – Košice

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: sestra pre ADOS - Košice. Svoje žiadosti posielajte do 15.8.2020.

22. jún 2020

Pracovné ponuky

Vedúca opatrovateľského úseku – Vojčice

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: vedúca opatrovateľského úseku - Vojčice. Svoje žiadosti posielajte do 15.7.2020.

10. jún 2020

Pracovné ponuky

Sestra pre ADOS – Bardejov

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: sestra pre ADOS - Bardejov. Svoje žiadosti posielajte do 15.7.2020.

22. máj 2020

Pracovné ponuky

Sociálny pracovník

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: sociálny pracovník - Košice. Svoje žiadosti posielajte do 30.7.2020.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František