Kategória

Pracovné ponuky

2. aug 2022

Pracovné ponuky

Hľadáme výpomoc opatrovateliek

Arcidiecézna charita Košice hľadá na výpomoc počas dovolenkového obdobia OPATROVATEĽOV/OPATROVATEĽKY v teréne v domácom prostredí prijímateľov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby s pracovným výkonom Košice.