Adresár

Centrum ADCH

 

 

Riaditeľ ADCH
Ing. Cyril Korpesio
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
adch-ke@charita-ke.sk
Sekretariát riaditeľa
Alena Kurtyová
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
adch-ke@charita-ke.sk
Vedúca technicko-organizačného úseku
Ing. Alica Štarková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 266 815, tel: 055/6255317, kl.16
Referent technicko-organizačného úseku
Vincent Papáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317, kl.17
vincent.papac@charita-ke.sk
Referentka technicko-organizačného úseku
JUDr. Monika Nagyidaiová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 115 446
monika.nagyidaiova@charita-ke.sk
IT technik
Bc. Michal Sokolský
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 817
michal.sokolsky@charita-ke.sk
Vedúci ekonomického úseku
Ing. Anton Širgeľ
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 678
Finančný ekonóm
Ing. Štefan Tkáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/62 55 317, kl.19
Finančný ekonóm
Ing. Branislav Kačur
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 676
Hlavný účtovník
Ing. Mária Paholková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 156 006
Finančný účtovník
Ing. Katarína Salanciová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 677
Finančný účtovník
Mária Bobiková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 675
     
Mzdový účtovník
Helena Argalášová
Hedviga Dobrovičová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 181
Vedúca sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Katarína Seidlová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 852 073
Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Jana Majdová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 183
Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Kristína Pristašová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 174 107
Referent sociálno-zdravotného úseku

Masarykova 19
040 01 Košice
 
Vedúci úseku riaditeľa
Ing. Marián Krajňák, potravinová pomoc
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
Personálne pracovisko
JUDr. Svetlana Semančáková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0901 911 268
Personálne pracovisko
Bc. Blanka Lajtárová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 036
Styk s verejnosťou, dobrovoľníctvo, zbierky
Mgr. Silvia Hrabčáková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 955
silvia.hrabcakova@charita-ke.sk

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Bardejov
Mária Jurková
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0911 680 018
ados.bardejov@charita-ke.sk
ADOS Košice
Mgr. Vyhnalová Věra
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 279 578
ados.kosice@charita-ke.sk
ADOS Lipany
Mgr. Vavreková Jana
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0903 982 140, tel: 051/4572781
ados.lipany@charita-ke.sk
ADOS Sobrance
Mgr. Juríková Valéria
Kpt. Nálepku 8
073 01 Sobrance
mobil: 0903 982 139
ados.sobrance@charita-ke.sk
ADOS Trebišov
Mgr. Semanová Monika
Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
mobil: 0907 972 619, tel: 056/6725426
ados.trebisov@charita-ke.sk
Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil: 0910 842 458
chsr.kosice@charita-ke.sk
Projekt podpory opatrovateľskej služby
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil: 0910 842 458
jozef.kosc@charita-ke.sk

Denné stacionáre

Denný stacionár Košice
Bc. Blažena Fecáková, koordinátorka zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 273 877 tel: 055/6255317
stacionar.kosice@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Kláry, Michalovce
Mgr. Simona Hrabovská koordinátorka zariadenia
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0903 982 800 
stacionar.svklary@charita-ke.sk
     
Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove
Mgr. Juliana Ďuricová, koordinátorka zariadenia
Ul. 17. novembra 8
083 01 Sabinov
mobil: 0911 273 879
stacionar.sabinov@charita-ke.sk
     
Denný stacionár Vojčice
Ing. Anna Antošková, koordinátorka zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil:0903 982 652
stacionar.vojcice@charita-ke.sk
Denný stacionár Sečovce
Mgr. Monika Baňacká, koordinátorka zariadenia
Obchodná 180/20
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 623
stacionar.secovce@charita-ke.sk
Charitný dom sv. Štefana v Snine
Mgr. Jana Kozejová, koordinátorka zariadenia
Jána Bottu 142
069 01 Snina
mobil: 0911 680 197
stacionar.svstefana@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa, Humenné
Mgr. Andrea Charitunová, koordinátorka zariadenia
Kukorelliho 1498/10
066 01 Humenné
mobil: 0911 110 832 
stacionar.svjanakrstitela@charita-ke.sk
Denný stacionár Snina
Mária Čopová, koordinátorka zariadenia
Nám. Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina
mobil: 0903 982 907
stacionar.snina@charita-ke.sk
Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejov
Mgr. Ľudmila Birková, koordinátorka zariadenia
L. Berku 199
085 01 Bardejov
tel: 054/474 63 91
stacionar.svmatkyterezy@charita-ke.sk

Domy Arcidiecéznej charity Košice

Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho Košice
Ing. František Knapík, vedúci zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil:0910 842 638, tel: 055/6252000
dps.kosice@charita-ke.sk
Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice
Mgr. Katarína Kolačkovská, vedúca zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil: 0911 266 554, tel: 056/6761402
chd.vojcice@charita-ke.sk
Dom pokojnej staroby F. Majocha V. Šariš
Mgr. Terézia Judová, vedúca zariadenia
Nám. sv. Jakuba 30
082 21 Veľký Šariš
mobil: 0911 266 556, tel: 051/7480161
dps.saris@charita-ke.sk
Dom pokojnej staroby Lipany
Mgr. Jana Koľová, vedúca zariadenia
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0911 266 558, tel: 051/4574869
dps.lipany@charita-ke.sk
HOSPIC Matky Terezy BNV
PhDr. Bohuš Čepiga, PhD., vedúci zariadenia
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0911 284 235, tel: 054/4742662
hospic.bardejov@charita-ke.sk
Krízové centrum Košice
Mgr. Miroslav Firda, vedúci zariadenia
Poľná 1
040 14 Košice
mobil: 0904 738 552, tel: 055/6714594
kc.kosice@charita-ke.sk
Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy
PhDr. Soňa Hlaváčová,PhD. vedúca zariadenia
Bosákova ulica
040 01 Košice
tel: 0904 738 551
chd.kosice@charita-ke.sk
Charitný dom pre mládež
Mgr. Mária Tongelová, vedúca zariadenia
Lúčna 812
093 01 Vranov nad Topľou
mobil: 0903 982 906 tel: 057/4431578
chdm.vranov@charita-ke.sk

Špecializované sociálne poradne

Poradňa Košice
Mgr. Jana Cárova, špecializovaný sociálny poradca
Mgr. Tatiana Brehuvová,
Bočná 2
040 01 Košice
mobil: 0910 842 577, 0910 852 110
poradna.kosice@charita-ke.sk
Poradňa Michalovce
Mgr. Marta Stanková,Mgr. Simona Hrabovská,špecializovaný sociálny poradca
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
poradna.michalovce@charita-ke.sk
Poradňa Humenné 
Mgr. Veronika Bačová, špecializovaný sociálny poradca
Kukurelliho 10
066 01 Humenné
tel: 0910 842 610
poradna.humenne@charita-ke.sk
Poradňa Lipany
špecializovaný sociálny poradca
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
poradna.lipany@charita-ke.sk
Poradňa Prešov
Mgr. Jana Kováčiková, špecializovaný sociálny poradca
Hlavná 81
080 01 Prešov
mobil: 0910 842 594
poradna.presov@charita-ke.sk
Poradňa Bardejov
Mgr. Monika Barnová, špecializovaný sociálny poradca
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil 0911 284 235
poradna.bardejov@charita-ke.sk

Komunitné centrá

Komunitné centrum Sečovce
Mgr. Janette Fedorková, koordinátorka zariadenia
Dargovských hrdinov 89/12
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 566
kmc.secovce@charita-ke.sk
Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom
Mgr. Klaudia Serenčková, koordinátorka zariadenia
Školská 410
072 14 Pavlovce nad Uhom
mobil: 0910 842 639
kmc.pavlovce@charita-ke.sk
Komunitné centrum Lipany
Mgr. Marko Urdzik, manažér
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
tel: 051/4572549
kmc.lipany@charita-ke.sk
Komunitné centrum Stropkov
Mgr. Beáta Vožná, koordinátorka zariadenia
Mlynská 724
091 01 Stropkov
mobil: 0903 982 801
kmc.stropkov@charita-ke.sk

Charitatívne činnosti a projekty

Časopis NOTABENE a CESTA
Marek Lengyel
Bosákova ulica
040 01 Košice
mobil: 0910 842 182
marek.lengyel@charita-ke.sk
Jedáleň Humenné
Gabriela Onuščáková
Kukorelliho 10
066 01 Humenné
tel: 0944 878 108
jedalen.humenne@charita-ke.sk

Psychológ

Psychológ
Mgr. Marcel Slivka
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0915 993 888
marcel.slivka@charita-ke.sk