Adresár

KONTAKTNÉ ÚDAJE
ÚSEK RIADITEĽA
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÝ ÚSEK
TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
PROJEKTOVÝ ÚSEK
KONTROLNÝ ÚSEK
EKONOMICKÝ ÚSEK
ADOS A HOSPIC
DOMY POKOJNEJ STAROBY
DENNÉ STACIONÁRE
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
SOCIÁLNE PORADNE - špecializované sociálne poradenstvo
NOCĽAHÁRNE, ÚTULKY, DOMOV NA POLCESTE
KOMUNITNÉ CENTRÁ
ĎALŠIE PODPORNÉ SLUŽBY