Adresár

Centrum ADCH

Riaditeľ ADCH
Ing. Cyril Korpesio
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát riaditeľa
Alena Kurtyová
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vedúca technicko-organizačného úseku
Ing. Alica Štarková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 266 815, tel: 055/6255317, kl.16
Referent technicko-organizačného úseku
Vincent Papáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317, kl.17
IT technik
Bc. Michal Sokolský
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 817

michal.sokolsky@charita-ke.sk

Vedúci ekonomického úseku
Ing. Anton Širgeľ
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 678
Finančný ekonóm
Ing. Štefan Tkáč
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/62 55 317, kl.19
Finančný ekonóm
Ing. Branislav Kačur
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 676
Hlavný účtovník
Ing. Mária Paholková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 156 006
Finančný účtovník
Ing. Katarína Salanciová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 677
Finančný účtovník
Mária Bobiková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 675
Mzdový účtovník
Helena Argalášová
Hedviga Dobrovičová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 181

 

Vedúca sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Katarína Seidlová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 852 073
Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Jana Majdová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0910 842 183
Referent sociálno-zdravotného úseku
Mgr. Kristína Pristašová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 174 107
Referent sociálno-zdravotného úseku

Masarykova 19
040 01 Košice
Vedúci úseku riaditeľa
Ing. Marián Krajňák, potravinová pomoc
Masarykova 19
040 01 Košice
tel: 055/6255317
Personálne pracovisko
JUDr. Svetlana Semančáková
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0901 911 268
Personálne pracovisko
Bc. Blanka Lajtárová
Masarykova 19
040 01 Košice
mobil: 0911 680 036
Styk s verejnosťou, dobrovoľníctvo, zbierky

Masarykova 19
040 01 Košice

 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Bardejov
Mária Jurková
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0903 982 141
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Košice
Mgr. Vyhnalová Věra
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 279 578
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Lipany
Mgr. Vavreková Jana
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0903 982 140, tel: 051/4572781
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Sobrance
Mgr. Juríková Valéria
Kpt. Nálepku 8
073 01 Sobrance
mobil: 0903 982 139
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ADOS Trebišov
Mgr. Semanová Monika
Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
mobil: 0907 972 619, tel: 056/6725426
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil: 0910 842 458
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt podpory opatrovateľskej služby
Mgr. Jozef Košč
Poštová 15
040 01 Košice
mobil: 0910 842 458
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Denné stacionáre

Denný stacionár Košice
Bc. Blažena Fecáková, koordinátorka zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0911 273 877 tel: 055/6255317
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár sv. Kláry, Michalovce
Mgr. Ľubica Raganová, koordinátorka zariadenia
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0903982800 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove
Mgr. Juliana Ďuricová, koordinátorka zariadenia
Ul. 17. novembra 8
083 01 Sabinov
mobil: 0911 273 879
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Lipany
Mgr. Mária Kušnírová, koordinátorka zariadenia
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0910 842 836
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Vojčice
Ing. Anna Antošková, koordinátorka zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil:0903 982 652
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Sečovce
Mgr. Monika Baňacká, koordinátorka zariadenia
Obchodná 180/20
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 623
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Štefana v Snine
Mgr. Jana Kozejová, koordinátorka zariadenia
Jána Bottu 142
069 01 Snina
mobil: 0911 680 197
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa, Humenné
Mgr. Andrea Charitunová, koordinátorka zariadenia
Kukorelliho 1498/10
066 01 Humenné
mobil: 0911 110 832 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár Snina
Mária Čopová, koordinátorka zariadenia
Nám. Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina
mobil: 0903 982 907
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Denný stacionár sv. Matky Terezy, Bardejov
Mgr. Ľudmila Birková, koordinátorka zariadenia
L. Berku 199
085 01 Bardejov
tel: 054/474 63 91 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Domy Arcidiecéznej charity Košice

Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho Košice
Ing. František Knapík, vedúci zariadenia
Južná Trieda 2
040 01 Košice
mobil:0910 842 638, tel: 055/6252000
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Edity Steinovej Vojčice
Mgr. Katarína Kolačkovská, vedúca zariadenia
Školská 396
076 22 Vojčice
mobil: 0911 266 554, tel: 056/6761402
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dom pokojnej staroby F. Majocha V. Šariš
Mgr. Terézia Judová, vedúca zariadenia
Nám. sv. Jakuba 30
082 21 Veľký Šariš
mobil: 0911 266 556, tel: 051/7480161
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dom pokojnej staroby Lipany
Mgr. Jana Koľová, vedúca zariadenia
Hviezdoslavova 826
082 71 Lipany
mobil: 0911 266 558, tel: 051/4574869
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HOSPIC Matky Terezy BNV

PhDr. Bohuš Čepiga, PhD., vedúci zariadenia

Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil: 0911 284 235, tel: 054/4742662
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Krízové centrum Košice
Mgr. Miroslav Firda, vedúci zariadenia
Poľná 1
040 14 Košice
mobil: 0904 738 552, tel: 055/6714594
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy
PhDr. Soňa Hlaváčová,PhD. vedúca zariadenia
Bosákova ulica
040 01 Košice
tel: 0904 738 551
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Charitný dom pre mládež
Mgr. Beáta Bronišová, vedúca zariadenia
Lúčna 812
093 01 Vranov nad Topľou
mobil: 0903 982 906 tel: 057/4431578
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Špecializované sociálne poradne

Poradňa Košice

Mgr. Tatiana Brehuvová,
Mgr. Jana Cárova, špecializovaný sociálny poradca

Bočná 2
040 01 Košice
mobil: 0910 842 577, 0910 852 110
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Michalovce
Mgr. Marta Stanková,Mgr. Ľubica Raganová,špecializovaný sociálny poradca
Okružná 3567
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Humenné 

Mgr. Veronika Bačová,

špecializovaný sociálny poradca

Kukurelliho 10
066 01 Humenné
tel: 0910 842 610
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Lipany
Mgr. Mária Forgáčová, špecializovaný sociálny poradca
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Prešov
Mgr. Jana Kováčiková, špecializovaný sociálny poradca
Hlavná 81
080 01 Prešov
mobil: 0910 842 594
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poradňa Bardejov
Mgr. Monika Barnová, špecializovaný sociálny poradca
Pri štadióne 23
085 01 Bardejov
mobil 0911 284 235
poradna.bardejov@charita-ke.sk

Komunitné centrá

Komunitné centrum Sečovce
Mgr. Janette Fedorková, koordinátorka zariadenia
Dargovských hrdinov 89/12
078 01 Sečovce
mobil: 0910 842 566
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom
Mgr. Klaudia Serenčková, koordinátorka zariadenia
Školská 410
072 14 Pavlovce nad Uhom
mobil: 0910 842 639
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Lipany
Mgr. Marko Urdzik, manažér
Kpt. Nálepku 19
082 71 Lipany
tel: 051/4572549
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitné centrum Stropkov
Mgr. Beáta Vožná, koordinátorka zariadenia
Mlynská 724
091 01 Stropkov
mobil: 0903 982 801
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Charitatívne činnosti a projekty

Časopis NOTABENE a CESTA
Marek Lengyel
Bosákova ulica
040 01 Košice
mobil: 0910 842 182
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jedáleň Humenné
Gabriela Onuščáková
Kukorelliho 10
066 01 Humenné
tel: 0944 878 108
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Psychológ

Psychológ
Mgr. Marcel Slivka
Južná trieda 2
040 01 Košice
mobil: 0915 993 888
marcel.slivka@charita-ke.sk