Aktuality

Čo máme nové?

Centrum podpory Košice pripravuje vianočné pohostenie pre ukrajinských odídencov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 14. decembra 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

Centrum podpory na Moyzesovej 24 v Košiciach, ktoré spravuje Arcidiecézna charita Košice, pripravuje pre odídencov z Ukrajiny vianočné pohostenie. V pondelok 19. decembra sa od 10:00 hodiny uskutoční stretnutie jednotlivcov i rodín v priestoroch Rodinného spoločenstva ECAV (Zvonárska 23). Okrem vianočných jedál a kolied pre najmenších pripravujú mikulášske balíčky.

„Súčasťou programu budú ukrajinské i slovenské vianočné jedlá a nápoje, koledy a nálada, ktorou chceme ukrajinským priateľom vytvoriť kúsok Vianoc,“ približuje Silvia Hrabčáková za Arcidiecéznu charitu Košice. Počas podujatia bude mať vystavené svoje umelecké diela ukrajinský akademický maliar V. A. Kovalevski. Ako sám tvrdí, kvôli vojne sa stal utečencom a aktuálne je v starostlivosti Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach.

Centrum podpory Košice na Moyzesovej ulici je jedným zo zariadení Arcidiecéznej charity Košice, ktoré vznikli v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine a potreby napomôcť pri integrácii odídencov. Pracovný tím tvorený z ukrajinských aj slovenských sociálnych pracovníkov, psychológov a humanitárnych pracovníkov poskytuje v centrách služby už 8 mesiacov. „Za celé obdobie sme v charitných centrách podpory pomohli opakovane viac ako 2 000 Ukrajincom, ktorí našli dočasnú pomoc v mestách, kde pôsobíme. Spoločne sme vykonali až 20 500 intervencií,“ približuje Silvia Hrabčáková, hovorkyňa košickej charity.

Ako dodáva, poskytované služby vychádzajú z potreby odídencov, ale aj možností, ktoré charita má. „Centrá sú primárne zamerané na integračné aktivity pre deti, dospelých aj seniorov. Obľúbené sú skupinové podporné terapie, individuálna psychosociálna pomoc, kreatívne a športové workshopy. Prirodzene najväčší záujem je o humanitárnu pomoc v podobe potravinovej podpory, hygienických potrieb a oblečenia.“ V košickom Centre podpory majú evidovaných viac ako 800 príjemcov pomoci.

CP_Vianoce-2022_web

Tieto aktivity prebiehajú aj vďaka projektu Emergency Appeal, ktorý zastrešuje Slovenská katolícka charita a činnosti sú realizované prostredníctvom jednotlivých arci/diecéznych charít. Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje 4 centrá v mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce.

Центр підтримки Кошице готує різдвяні частування для українських мешканців

Центр підтримки на Мойзесовій, 24, у Кошице, який знаходиться під керівництвом Архієпархіальної благодійної організації м. Кошице, готує для резидентів з України різдвяні частування. У понеділок 19 грудня від 10:00 години відбудеться зустріч  осіб і сімей у приміщенні Родинної громади ECAV (Звонарська, 23). Окрім різдвяних страв і колядок, для найменших готують подарунки від Миколая.

„Частиною дня будуть українські та словацькі різдвяні страви та напої; коляда та настрій, за допомогою якого ми хочемо створити частинку Різдва для наших українських друзів,“- розповідає Сільвія Грабчакова від імені Архієпархіальної благодійної організації м. Кошице. Під час заходу також будуть виставлені художні роботи українського академічного художника В.А. Ковалевського. За його словами, через війну він став біженцем і на даний момент знаходиться у Благодійному домі святої Едіти Стейнової у Войчіце.

Центр підтримки Кошице на вулиці Мойзесовій – це один із закладів Архієпархіальної благодійної організації м. Кошице, який виник внаслідок воєнного конфлікту в Україні і потреби допомоги в процесі інтеграції резидентів з України. Робочий колектив створений із українських та словацьких соціальних працівників, психологів і гуманітарних працівників, надає служби в центрах уже 8 місяців. „За цей період у благодійних центрах підтримки ми допомогли повторно більше, ніж 2 000 українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у містах, де ми працюємо. В цілому було виконано понад 20 500 інтервенцій,“- розповідає Сільвія Грабчакова, спікер кошицького карітасу.

І, як вона додає, надані служби базуються на потребах резидентів, але також і на можливостях, які має карітас. „Центри, здебільшого, націлені на інтеграційні заняття для дітей, дорослих і літніх людей. Всі в захваті від групових допоміжних терапій, індивідуальної психосоціальної підтримки, креативних та спортивних занять. Звичайно, найбільший інтерес полягає у гуманітарній допомозі у вигляді продуктів харчування, гігієнічних потреб і одягу.“ У центрі підтримки Кощице мають зареєстрованих більше, ніж 800 одержувачів допомоги.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…

Čítať tiež