Kategória

Zoznam aktualít

9. júl 2024

Krízové centrum

Doučovanie a mentoring formujú budúcnosť detí v krízovom centre

Krízové centrum pre matky s deťmi pozitívne hodnotí uplynulý školský rok, počas ktorého prebiehalo doučovanie a mentoring detí v priestoroch charitného centra. Vďaka oddanosti 10 pravidelných dobrovoľníkov bolo individuálne doučovaných 22 detí. Doučovanie zohráva kľúčovú úlohu v prekonávaní školských výziev a budovaní sebavedomia detí.

8. júl 2024

Zoznam aktualít

Upozornenie pre verejnosť

Prosíme vás, aby ste boli opatrní pri investičných rozhodnutiach a dôkladne si overili zdroj všetkých informácií, ktoré dostanete.

2. júl 2024

Domy pokojnej staroby

Ako spirituálne hodnoty pomáhajú seniorom zvládať výzvy starnutia

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši si plne uvedomujeme dôležitosť napĺňania duchovných potrieb našich zverencov. Preto sme letné obdobie odštartovali výletom, ktorý prepojil vieru, históriu, chutné jedlo a spoločenstvo, čím sme vytvorili nezabudnuteľný zážitok.

27. jún 2024

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: pracovník Komunitného centra Lipany

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: pracovník Komunitné centrum Lipany.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

29. máj 2024

Komunitné centrá

Charitatívna pomoc rodine postihnutej požiarom v Lipanoch

Začiatkom mája kvôli požiaru prišlo 8 ľudí o strechu nad hlavou. Podporu našli aj v Komunitnom centre Lipany.

Výťažok z hokejového turnaja kňazov sme premenili na novú kuchyňu

Vlaňajší charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov vo Vranove nad Topľou priniesol nielen radosť zo športu, ale pomohol aj Charitnému domu pre mládež vynoviť kuchynskú linku v zariadení. Tú využíva 20 prijímateľov, ktorí tu nachádzajú podporu, pomoc i dočasný domov.

20. máj 2024

Hospic Matky Terezy

Odborný seminár priniesol nové poznatky nielen pre zdravotné sestry

V polovici mája sme pripravili odborný seminár s názvom „Komplexná starostlivosť o pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou“. Renomovaní odborníci v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach prezentovali najnovšie poznatky a praktiky pri starostlivosti o pacientov s kanylou.

14. máj 2024

Projekty

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

V rámci projektu „Skvalitnenie služieb mobilného hospicu Bardejovská Nová Ves“ Arcidiecézna charita Košice významne zlepšila kvalitu poskytovaných služieb pre klientov mobilného hospicu v Bardejove.