Kategória

Zoznam aktualít

4. aug 2020

Pracovné ponuky

Výberové konanie: Odborný pracovník Komunitného centra v Sečovciach

Poskytovateľ KC Arcidiecézna charita Košice, Dargovkých hrdinov 112, Sečovce vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Sečovce. Žiadosti zasielajte do 17.8.2020.

Komunitné centrum Lipany zorganizovalo turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale v Komunitnom centre v Lipanoch bol skvelou aktivitou, ktorá prispela k podpore vzájomných vzťahov v komunite a sociálnej inklúzie mladých.

30. júl 2020

Pracovné ponuky

Výberové konanie – Referent sociálno-zdravotného úseku

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: referent sociálno-zdravotného úseku. Svoje žiadosti posielajte do 10.08.2020.

29. júl 2020

Krízové centrum

V mene mamičiek a detí ďakujeme za kočiare

Na výzvu podeliť sa a pomôcť mamičkám s deťmi z nášho Krízového centra v Košickej Novej Vsi reagovalo niekoľko darcov. Potrebné športové a klasické kočiare tak nájdu svojich nových majiteľov.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

28. júl 2020

Pomáhame vďaka

Ženy potrebujú prijatie

Vďaka projektu "Zachráňme životy", ktorý realizujeme v spolupráci s Fórom života a Poradňou Femina, môžeme sprevádzať ženy pred aj po narodení bábätka.

Letné dni sú ideálom na spoločné posedenia

Prijímatelia z Domu pokojnej staroby - diecézneho kňazského domova F. Majocha vo Veľkom Šariši využili júlové slnečné počasie na spoločnú opekačku. V rámci príprav boli nápomocní aj samotní prijímatelia.

Seniori sa na znovuobnovenie Denného stacionára Košice tešili

Prijímatelia v seniorskom veku chcú prežívať svoju starobu aktívne a v kruhu známych. Dôkazom toho je aj činnosť Denného stacionára v Košiciach, ktorá sa postupne vracia do režimu spred koronakrízy. Záujem seniorov o spoločnosť po čase izolácie rastie.

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši sú seniori aktívni

V Dome pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov F. Majocha vo Veľkom Šariši preto ponúkame prijímateľom rozmanité pohybové aktivity, ktoré prispôsobujeme ich zdravotnému stavu.