Kategória

Zoznam aktualít

7. jún 2023

Zoznam aktualít

Druhá distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Ľudia v náročných životných situáciách potrebujú podporu i pomoc. Charita je jedným z distribučných partnerov potravinových a hygienických balíčkov pre príjemcov v hmotnej núdzi.

29. máj 2023

Komunitné centrá

Rómky zo Stropkova si opäť zmerali svoje futbalové zručnosti

Koncom mesiaca máj sa v Stropkove uskutočnil v poradí 2. ročník ženského futbalového turnaja. Futbal organizovaný Komunitným centrom Stropkov prepojil rómske komunity a zlepšil medziľudské vzťahy.

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove si pripomína 10. výročie svojho vzniku

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove si pripomenul 10. výročie spustenia prevádzky zariadenia. Pri tejto príležitosti si 22. mája v priestoroch Koncertnej sály Centra Na korze pripravili slávnostnú prezentáciu.

17. máj 2023

Zoznam aktualít

Odpustovou slávnosťou sme si uctili pamiatku bl. Sáry

Pri príležitosti spomienky na bl. Sáru Salkaháziovú sme v kaplnke Arcidiecéznej charity Košice v kaštieli na Masarykovej ulici pripravili odpustovú slávnosť.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

Živá knižnica s ľuďmi bez vlastného domova napomáha pri budovaní empatii u žiakov

V rámci aktivít navštívili žiaci ZŚ Drienov Charitný dom sv. Alžbety. Mladí ľudia si vypočuli životné príbehy prijímateľov v podobe živých kníh, aby prehĺbili svoju empatiu a búrali stereotypy o tejto komunite ľudí.

2. máj 2023

Komunitné centrá

Komunitné centrum Lipany: Futbalom chceme spájať

Posledný aprílový piatok oslávili v Lipanoch športom a budovaním spolupráce. Komunitné centrum Lipany, kde je zriadené Arcidiecéznou charitou Košice, zorganizovalo v poradí 16. ročník futbalového turnaja „Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu“.

27. apr 2023

Pomoc Ukrajine

Charita ukončila prvý projekt pomoci odídencom. Naďalej ich bude integrovať

Medzinárodné stretnutie charít sa uskutočnilo v pondelok 24. apríla v Bratislave a 25. apríla v Žiline. Stretnutie sa konalo pri príležitosti ukončenia prvého projektu pomoci odídencom. V rámci toho Slovenská katolícka charita predstavila činnosť práce centier podpory.

Jeden chromozóm naviac, chromozóm lásky.

V nedeľu 16. apríla sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia založenia Down syndróm klubu v Snine. Slávnosť bola za aktívnej účasti kolegov a prijímateľov navštevujúcich Charitný dom sv. Štefana v Snine.