Pomáhame vďaka
Nadácii EPH

Aj v roku 2021 môžeme pomáhať núdznym prekonať zložitú sociálnu situáciu. Vďaka spolupráce s Nadáciou EPH máme na materiálnu výpomoc vyčlenených 10 000 eur, ktoré poputujú rodinám v akútnych nepriaznivých podmienkach. Rodiny podporujeme na základe žiadostí, výsledkov práce v teréne alebo upozornením tretích osôb. Tie sú dôkladne prešetrené, aby pomoc bola adresná, konkrétna a pomohla tým, ktorí to naozaj potrebujú. Rodiny sú podporené materiálnou alebo potravinovou pomocou, ktorú obstará zamestnanec charity. 

PODPORENÉ RODINY:

Žaneta, mamou a babkou na plný úväzok

EPH21-Zaneta.z

Volám sa Žaneta a spolu s manželom Karolom žijem s mojou stredoškoláčkou Julkou. Pred časom do domácnosti “pribudla” vnučka Lucka, ktorá mi bola zverená do náhradnej osobnej starostlivosti. Bohužiaľ, jej rodičia starostlivosť nezvládajú. Preto som tu ja, babka Žanet, ktorá je zrazu jej babkou aj mamou zároveň. Avšak po úraze som skončila bez práce a momentálne sme odkázané len na manželov príjem. Starostlivosť o stredoškoláčku a škôlkarku, moje zdravotné komplikácie spojené s úrazom a manželovo chronické ochorenie výrazne prevyšujú naše finančné možnosti. Každý mesiac zvažujeme či zakúpime potrebné vitamíny, chýbajú potreby pre dievčatá alebo si dovolíme kvalitnejšie suroviny. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli nám podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujeme..

  • Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj rodinu pani Žanety. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu v podobe nákupu potravín, drogérie, liekov a vitamínov.
Klára, matka bojujúca s rakovinou

Rakovina. Choroba, ktorá ma zasiahla nečakane a nepripravenú. Liečba je náročná. Stojí ma množstvo nielen fyzických a psychických síl, ale preverila aj naše rodinné financie a úspory. Liek, ktorý mi lekár odporučil, nie je preplácaný zdravotnou poisťovňou. Potrebujem ho, aby som zvýšila svoje nádeje na život. Nebojujem len za seba, ale aj za mojich dvoch synčekov. Chcem im ešte ukázať silu materinskej lásky. Výchovou odovzdať to, čo mám ako matka odovzdať synom.  Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujeme…

EPH21-Zaneta.z

 

  • Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj rodinu pani Kláry. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupu potrebného lieku.

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

V roku 2021 Nadácia EPH pokračuje v programe s názvom „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

Počas roka 2020 sme v spolupráci s Nadáciou EPH pomohli 120 žiadateľom. Pomoc smerovala do 48 rodín a 72 jednotlivcov. 

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH