Pomáhame vďaka
Nadácii EPH

PRIAMA MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

V priebehu roku 2023 máme možnosť poskytnúť pomoc ľuďom v ťažkých sociálnych situáciách. Vďaka podpore Nadácie EPH sme schopní poskytnúť finančný dar vo výške 10 000 eur na konkrétne rodiny, ktoré sa nachádzajú v naliehavých nepriaznivých podmienkach. Naša podpora jednotlivcov a rodín závisí od podaných žiadostí, výsledkov terénnej práce alebo upozornení tretích strán. Každý prípad sa dôkladne preskúma s cieľom zabezpečiť cielenú a konkrétnu pomoc pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú.

Rodiny sú podporované prostredníctvom materiálnej alebo potravinovej pomoci, ktorú zabezpečuje pracovník charitatívnej organizácie. Naším cieľom je poskytnúť pomoc, ktorá je dobre premyslená, presne cielená a účinná pre tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

PRÍBEHY POMOCI
POMOC RODINÁM ZASIAHNUTÝM ZEMETRASENÍM

V mesiaci október zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie, ktoré za sebou zanechalo zničené domy mnohých rodín. Košická charita sa snažila podať pomoc a nádej rodinám aj vďaka projektu s Nadáciou EPH.

Hlavným cieľom pomoci žiadateľom bolo predovšetkým zakúpenie stavebného materiálu, ktorý bol nevyhnutný na obnovu poškodených domov. Rodiny, ktoré boli v epicentre zemetrasenia museli rýchlo začať proces obnovy domu, aby ich bývanie bolo bezpečné. Okrem stavebného materiálu sme rodinám pomáhali aj zakúpením základných životných potrieb ako potraviny, hygienické potreby alebo drogériu.

Na obrázku môže byť 3 ľudia a text

TOMÁŠ, OSAMELÝ DÔCHODCA

EPH_brikety

Z mojej rodiny som ostal na tomto svete sám. Ako posledná ma minulý rok predišla do večnosti moja milovaná manželka. S našimi deťmi sme sa museli rozlúčiť pred mnohými rokmi, keď sme prehrali boj s rakovinou a cystickou fibrózou. Moje množstvo diagnóz mi nedovolí zrekonštruovať dom, ktorý sme spoločne postavili ešte za čias 2.svetovej vojny. V dome obývam už len jednu izbu, kuchyňu a kúpeľňu, a to najmä z dôvodu úspory energie. Po zaplatení všetkých výdavkov mi ostáva na živobytie menej ako 200eur. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujem…

Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj pána Tomáša. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupom drevených brikiet.

JOZEF, OTEC NA PLNÝ ÚVÄZOK

Po smrti mojej manželky, ktorá zomrela na rakovinu som zostal sám s našimi piatimi deťmi. Snažím sa skĺbiť náročné zamestnanie s rolou otca, čo je častokrát veľmi náročné. Chcem zabezpečiť pre svoje deti všetko čo potrebujú pre zdravý rast a psychický vývoj, avšak moja finančná situácia mi to nedovoľuje. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujem…

Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj pána Jozefa. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupom potravín, drogérie, oblečenia a školských pomôcok pre deti.

EPH_otec

Nadácia-EPH

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Projekt „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ funguje v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

VĎAKA NADÁCII EPH SME POMOHLI AJ V MINULOSTI