Pomáhame vďaka
Nadácii EPH

PRIAMA MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI - AdKE

Počas roka 2022 môžeme pomáhať núdznym prekonať zložitú sociálnu situáciu. Vďaka podpore Nadácie EPH môžeme finančný dar v hodnote 10 000 eur podporiť konkrétne rodiny v akútnych nepriaznivých podmienkach. Jednotlivcov a rodiny podporujeme na základe žiadostí, výsledkov práce v teréne alebo upozornením tretích osôb. Všetky prípady sa snažíme dôkladne prešetriť, aby pomoc bola adresná, konkrétna a pomohla tým, ktorí to naozaj potrebujú. Rodiny sú podporené materiálnou alebo potravinovou pomocou, ktorú obstará zamestnanec charity. 

PRÍBEHY POMOCI
JANA, OBETAVÁ MAMA

Som rozvedená mama so štyrmi deťmi, bývajúca v podnájme v Košiciach. Všetkým mojím deťom chcem dať nielen lásku, ale im aj zabezpečiť krajšiu a lepšiu budúcnosť. Myslím si, že najlepšou investíciou je mať kvalitné vzdelanie. Všetky moje deti vediem k tomu, aby si vážili možnosť, že študujú. Najstarší syn študuje na vysokej škole, všetci sú mi veľkou útechou a podporou v ťažkých časoch. Žiaľ z práce ma prepustili kvôli zdravotným problémom a aktuálne som na úrade práce, neschopná postarať sa o svoju rodinu. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujeme…

EPH_matka-s-detmi

Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj pani Janu. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupom potravín, drogérie, domácich a školských potrieb. Časť finančných prostriedkov pomohla pani Jane so zaplatením nájmu.

TOMÁŠ, OSAMELÝ DÔCHODCA

EPH_brikety

Z mojej rodiny som ostal na tomto svete sám. Ako posledná ma minulý rok predišla do večnosti moja milovaná manželka. S našimi deťmi sme sa museli rozlúčiť pred mnohými rokmi, keď sme prehrali boj s rakovinou a cystickou fibrózou. Moje množstvo diagnóz mi nedovolí zrekonštruovať dom, ktorý sme spoločne postavili ešte za čias 2.svetovej vojny. V dome obývam už len jednu izbu, kuchyňu a kúpeľňu, a to najmä z dôvodu úspory energie. Po zaplatení všetkých výdavkov mi ostáva na živobytie menej ako 200eur. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujem…

Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj pána Tomáša. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupom drevených brikiet.

JOZEF, OTEC NA PLNÝ ÚVÄZOK

Po smrti mojej manželky, ktorá zomrela na rakovinu som zostal sám s našimi piatimi deťmi. Snažím sa skĺbiť náročné zamestnanie s rolou otca, čo je častokrát veľmi náročné. Chcem zabezpečiť pre svoje deti všetko čo potrebujú pre zdravý rast a psychický vývoj, avšak moja finančná situácia mi to nedovoľuje. Pomocnú ruku v tejto náročnej chvíli mi podala Arcidiecézna charita Košice. Ďakujem…

Vďaka takejto výpomoci, ktorú v Charite realizujeme s Nadáciou EPH, sme podporili aj pána Jozefa. Po preverení žiadosti sme zabezpečili podporu nákupom potravín, drogérie, oblečenia a školských pomôcok pre deti.

EPH_otec

Nadácia-EPH

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Projekt „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ funguje v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

Počas roka 2020 sme v spolupráci s Nadáciou EPH pomohli 120 žiadateľom. Pomoc smerovala do 48 rodín a 72 jednotlivcov. 

VĎAKA NADÁCII EPH SME POMOHLI AJ V MINULOSTI