Pomáhame vďaka
Nadácii EPH

Aj v roku 2020 môžeme pomáhať núdznym prekonať zložitú sociálnu situáciu. Vďaka spolupráce s Nadáciou EPH máme na materiálnu výpomoc vyčlenených 10 000 eur, ktoré poputujú rodinám v akútnych nepriaznivých podmienkach. Rodiny podporujeme na základe žiadostí, výsledkov práce v teréne alebo upozornením tretích osôb. Tie sú dôkladne prešetrené, aby pomoc bola adresná, konkrétna a pomohla tým, ktorí to naozaj potrebujú. Rodiny sú podporené materiálnou alebo potravinovou pomocou, ktorú obstará zamestnanec charity.

Rodiny v akútnej nepriaznivej situácii, ktorým sme pomohli

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-6

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-4

RODINA OSTALA PO POŽIARI BEZ STRECHY NAD HLAVOU. NO NIE BEZ POMOCI CHARITY

Požiar, ktorý vypukol koncom mesiaca apríl v obci Pavlovce nad Uhom zničil strechu a celé zariadenie rodinného domu. Rodina prišla aj o oblečenie, doklady a všetky osobné veci. Čo nezničil požiar, bolo poškodené pri jeho hasení. Rodina sa v zúfalej situácii obrátila aj na služby charity. V dome, v ktorom žili aj 3 maloleté deti, potrebovali rýchlu a konkrétnu pomoc. „Krátko po tejto udalosti sme neváhali s poskytnutím pomoci pre túto rodinku. Takmer v deň tragédie, charita darovala 50 kg trvanlivých potravín a ďalšie vybavenie do domu. Z Komunitného centra sme im darovali šatstvo, obuv, záclony a pomohli pri koordinovaní pomoci,“ vysvetľuje Klaudia Serenčková z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Oslovili sme aj ďalších darcov a inštitúcie so žiadosťou o pomoc. Rovnako sme pomohli pri opätovnom zapojení elektrickej energie. Ako pani Serenčková dodáva, významnou podporou bola materiálna výpomoc prostredníctvom charitného komunitného centra a Nadácie EPH. Za sumu 300 eur rodine nakúpili nevyhnutné lieky, hygienické potreby, potraviny a časť stavebného materiálu, ktorý vypomohol pri oprave domu.

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

V roku 2020 Nadácia EPH pokračuje v programe s názvom „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH