Domy pokojnej staroby

Charitné DOMY POKOJNEJ STAROBY sú jedným z riešení, ak váš blízky potrebuje celodennú starostlivosť, asistenciu a pomoc pri každodenných úlohách. Pobytové sociálne služby ponúkajú seniorom harmonické prostredie, odborné opatrovanie, spoločnosť, sociálny kontakt aj dohľad nad zdravotnou kondíciou. Zariadenia sa nachádzajú v lokalitách, ktoré umožňujú začlenenie do spoločnosti a možnosť aktívneho trávenia času.

Južná-trieda-2