Domy pokojnej staroby

DOM POKOJNEJ STAROBY VEĽKÝ ŠARIŠ

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb

Námestie sv. Jakuba 30,
082 21 Veľký Šariš
051/7480161, 0911 266 556
dps.saris@charita-ke.sk

Vedúci zariadenia: Mons. Mgr. Jozef Dugas, Mgr. Terézia Judová

VIAC INFO


DOM POKOJNEJ STAROBY LIPANY

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionár

Hviezdoslavova 826,
082 71 Lipany
051/457 48 69, 0911 266 558
dps.lipany@charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Mgr. Jana Koľová

VIAC INFO


DOM POKOJNEJ STAROBY KOŠICE

Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, denný stacionár

Južná trieda 2,
040 01 Košice
055/625 20 00, 0911 266 553
dps.kosice@charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Ing. František Knapík

VIAC INFO


CHARITNÝ DOM VOJČICE

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionar

Školská 396,
076 22 Vojčice
056/676 14 02, 0911 266 554
chd.vojcice@charita-ke.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Katarína Kolačkovská

VIAC INFO