Aktuality

Čo máme nové?

Skvalitnenie sociálnych služieb v charitnom dome sv. Štefana v Snine

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 13. apríla 2023 | kategória: Projekty

Projektom Skvalitnenie sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine dokážeme podporiť a skvalitniť poskytované sociálne služby. Cieľom projektu je rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia budovy zariadenia, kde denne zabezpečujeme služby na komunitnej báze v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením. Sociálna služba poskytuje oporu, prijatie, rozvoj zručností a integráciu ľudí v rámci komunity. Tento projekt sa realizuje na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom operačného programu Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac o projekte
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Európsky fond regionálneho rozvoja - Oficiálna stránka obce Košické Oľšany

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  republiky

Integrovaný regionálny operačný program | Ministerstvo investícií, regionálneho  rozvoja a informatizácie SR