Požičovňa pomôcok

Nečakaná choroba alebo úraz často spôsobí, že človek dokáže v domácnosti fungovať iba vďaka polohovacej postele, invalidnému vozíku alebo chodítku. Zaobstarať pomôcku si človek môže aj vďaka sociálnej službe – POŽIČOVŇA POMÔCOK. Túto službu ponúkame v mestách Košice a Bardejov.

invalidný-vozík

Infúzny-stojan

Polohovacia_postel

Chodítko

  • Požičovňa pomôcok je ideálnym riešením pre ľudí po ukončení hospitalizácie alebo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorí sú odkázaní na pomoc. Vďaka službe pomáhame ľuďom so zdravotným znevýhodnením vyplniť obdobie, kedy jednotlivec čaká na schválenie nároku na pomôcku. Tento proces trvá niekoľko týždňov, avšak pohodlie chorého človeka si vyžaduje pomoc okamžite. Obracajú sa na nás aj tí, ktorí na zadováženie pomôcky nemajú dostatok financií.
  • Požičiavanie pomôcok podľa § 47 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s nepriaznivých zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
  • Nárok na pomôcku má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na pomôcku odkázaná na základe komplexného posudku alebo na základe potvrdenia zdravotníckeho zariadenia.
  • Získať zdravotnícku pomôcku môžete viacerými spôsobmi:
  • ak spĺňate zákonom stanovené podmienky, požiadať o ňu môžete svojho lekára, ktorý vypíše odporúčanie. V prípade drahých zdravotníckych pomôcok (napr. elektrický vozík) musí lekár požiadať zdravotnú poisťovňu o súhlas s úhradou pomôcky. Poisťovňa informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení pomôcky. Následne s poukazom ide žiadateľ do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde mu je pomôcka vydaná. Celý proces trvá niekoľko dní až týždňov;
  • vhodnú pomôcku môžete získať aj prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok. Ak je pomôcka k dispozícii, poskytne sa na základe písomnej zmluvy do užívania;
  •  možnosťou je aj požičiavanie pomôcok prostredníctvom registrovanej organizácie vrátane Arcidiecéznej charity Košice. Ak spĺňate podmienky a pomôcka je skladom, získate ju okamžite na základe písomnej zmluvy o výpožičke.
  • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa musí preukázať odkázanosť na pomôcku, zdravotným posudkom, odporúčaním lekára alebo prepúšťacou správou z nemocnice. Ak máme vhodnú pomôcku k dispozícii spíše sa zmluva o vypožičaní a oboznámime žiadateľa s cenníkom za túto sociálnu službu.
  • Doba vypožičania je neobmedzená, kým pretrváva nepriaznivý zdravotný stav alebo pokiaľ osobe nebola pomôcka pridelená z príslušnej zdravotnej poisťovne. 
  • Ceny za požičanie sú skôr symbolické. Zo skúsenosti vieme, že ak si človek hradí aspoň symbolickú čiastku je motivovaný ju využívať šetrne. Z príspevkov následne zabezpečujeme údržbu pomôcok alebo zaobstarávame úplne nové pomôcky.

Druh pomôcky

Poplatok za MESIAC používania pomôcky

Posteľ polohovateľná elektrická

50 €

Invalidný vozík

30 €

WC stolička

10 €

Signalizačná podložka na podlahu

15 €

Signalizačná podložka na lôžko

15 €

Chodítko

10 €

Jedálenský stolík

10 €

Geriatrické kreslo

50 €

Stolička do sprchy

10 €

Oxygenerátor

60 €

Odsávačka elektrická

30 €

Antidekubitný matrac

10 €

Štvorkolka

10 €

Infúzny stojan

10 €

Antidekubitná podložka s kompresorom

10 €

Inhalátor

20 €

Biolampa

50 €

Rolátor, G aparát

15 €

WC zvyšovač

5 €