Kategória

Projekty

14. máj 2024

Projekty

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

V rámci projektu „Skvalitnenie služieb mobilného hospicu Bardejovská Nová Ves“ Arcidiecézna charita Košice významne zlepšila kvalitu poskytovaných služieb pre klientov mobilného hospicu v Bardejove.

22. nov 2023

Projekty

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine

Vďaka projektu "Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine" sme úspešne realizovali sériu dôležitých opatrení, ktoré prispeli k praktickým riešením na zvýšenie pohodlia a kvality života našich klientov. Vďaka podpore dokážeme zlepšiť integráciu imobilných a čiastočne imobilných klientov v rámci nášho komunitného prostredia.

30. okt 2023

Bývaj s charitou

Projekt Bývaj s charitou: Skutočná pomoc k dôstojnému bývaniu

Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

16. okt 2023

Projekty

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove

Vďaka projektu „Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove - rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú“ košická charita mohla zlepšiť poskytované sociálne služby pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

5. okt 2023

Projekty

Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši

Vďaka projektu „Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši - kamerový systém“ košická charita skvalitnila poskytované sociálne služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby.

27. sep 2023

Bývaj s charitou

Vďaka projektu Bývaj s charitou ľudia nachádzali dostupné bývanie

Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

13. apr 2023

Projekty

Skvalitnenie sociálnych služieb v charitnom dome sv. Štefana v Snine

Projektom Skvalitnenie sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine dokážeme podporiť a skvalitniť poskytované sociálne služby.

Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove

Nadácia EPH nám prostredníctvom grantového programu „Oporný bod“ pomohla zrealizovať projekt „Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove“.