Kategória

Projekty

22. nov 2023

Projekty

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine

Vďaka projektu "Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine" sme úspešne realizovali sériu dôležitých opatrení, ktoré prispeli k praktickým riešením na zvýšenie pohodlia a kvality života našich klientov. Vďaka podpore dokážeme zlepšiť integráciu imobilných a čiastočne imobilných klientov v rámci nášho komunitného prostredia.

30. okt 2023

Bývaj s charitou

Projekt Bývaj s charitou: Skutočná pomoc k dôstojnému bývaniu

Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

16. okt 2023

Projekty

Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove

Vďaka projektu „Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove - rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú“ košická charita mohla zlepšiť poskytované sociálne služby pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením.

5. okt 2023

Projekty

Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši

Vďaka projektu „Modernizácia Domu pokojnej staroby vo Veľkom Šariši - kamerový systém“ košická charita skvalitnila poskytované sociálne služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

27. sep 2023

Bývaj s charitou

Vďaka projektu Bývaj s charitou ľudia nachádzali dostupné bývanie

Arcidiecézna charita Košice sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu s prvkami housing first. Vďaka nemu sme zabezpečili štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

13. apr 2023

Projekty

Skvalitnenie sociálnych služieb v charitnom dome sv. Štefana v Snine

Projektom Skvalitnenie sociálnych služieb v Charitnom dome sv. Štefana v Snine dokážeme podporiť a skvalitniť poskytované sociálne služby.

Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove

Nadácia EPH nám prostredníctvom grantového programu „Oporný bod“ pomohla zrealizovať projekt „Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove“.

13. nov 2022

Projekty

Obnova kotolne v Hospici Matky Terezy

Vďaka Nadácie EPH sme zlepšiť kvalitu služieb v Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Projektom „Obnova kotolne v Hospici Matky Terezy“ sme dokázali vynoviť kotolňu, zásobník a kaskádovú reguláciu.