dopytovo - orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby

miesto realizácie projektu: Košický samosprávny kraj

Pomáhame-vďaka-Nadácie-EPH

smiley-old-woman-holding-hands-with-nurse_23-2148239091

ruka

Od 1. januára 2019 sa Arcidiecézna charita Košice úspešne zapojila do dopytovo – orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Po dobu 26 mesiacov budú opatrovateľky ADCH poskytovať terénnu opatrovateľskú službu prijímateľom v rámci Košického samosprávneho kraja. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

VIAC O PROJEKTE:
 • Názov projektu:
 • Cieľ projektu:
 • Kód výzvy:
 • ITMS kód:
 • Miesto realizácie projektu:
 • Trvanie projektu:
 • Výška nenávratného príspevku:
 • Cieľové skupiny:
 • Priorita a špecifický cieľ:
 • Podpora opatrovateľskej služby ADCH KE – Košice
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby
 • OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
 • NFP312041R228
 • Košický samosprávny kraj
 • 01/2019 - 02/2021
 • 489 060 eur
 • a) deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • b) zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia
 • vo verejnom a neverejnom sektore
 • 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám
 • vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
 • 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Logo_Partneri-NP-POS

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Jozef Košč
0910 842 458