Kategória

Pomáhame vďaka

Oceliari z U. S. Steel Košice rozjasnili sviatky darovaním obedov

V rámci dobročinnej aktivite Darujte obed venovali zamestnanci U. S. Steel Košice 933 teplých obedov do rúk viac ako 220 klientov v dvoch zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice.

29. nov 2023

Pomáhame vďaka

Tesco a Charita opäť spojili sily v 11. ročníku potravinovej zbierky

Tesco spolu s charitatívnymi partnermi sa znova spojili v úsilí priniesť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Jedným z hlavných nástrojov tejto pomoci je pravidelná potravinová zbierka, ktorá sa tento rok uskutočnila od štvrtka 23. novembra do soboty 25. novembra 2023.

18. aug 2023

Krízové centrum

Zabezpečenie základného štandardu bývania pre ľudí bez domova vďaka Nadácii Volkswagen

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli skvalitniť poskytované služby v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na materiálne vybavenie niektorých izieb, ktoré využívajú matky s deťmi ako dočasný domov.

Spolu je nám lepšie

Naši zverenci z Denného stacionára sv. Jána Krstiteľa spolu so žiakmi humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho navštívili mariánske pútnické miesto Ľutina.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

20. jún 2023

Dobrovoľníci

Zbierka užitočných vecí opäť pomáhala

Tradičná Zbierka užitočných vecí opäť pomohla ľuďom, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. V dňoch 16. – 17. júna v rámci dobrovoľníckych aktivít Hutníci pre Košice prinášali darcovia šatstvo, obuv, detské i domáce potreby do dvoch zberných miest.

12. jún 2023

Pomáhame vďaka

Zbierka užitočných vecí podporí ľudí v núdzi

Súčasťou podujatia Dni dobrovoľníkov Hutníci pre Košice, ktoré organizujú U. S. Steel Košice je aj tradičná dvojdňová Zbierka užitočných vecí.

6. apr 2023

Krízové centrum

Obedy od zamestnancov U.S.STEEL Košice obohatili predveľkonočný čas

Vďaka štedrosti takmer stovke zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, sme pred veľkonočnými sviatkami darovali hotové obedy ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

23. mar 2023

Pomáhame vďaka

Potravinová pomoc v okrese Vranov nad Topľou

Pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi začína Arcidiecézna charita Košice v pondelok 27. marca distribúciu potravinových a hygienických balíkov.