Zbierka školských pomôcok

1. jún - 15. september 2021

Štartujeme 12. ročník úspešnej zbierky školských pomôcok spojenou s výzvou na darovanie radosti malým školákom aj mladým študentom. V období od 1. júna do 15. septembra môžete prispievať darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení.

Zberné miesta

WEB_ZBERNE-MIESTA

Čo môžete darovať

Web_co-darovat

Iné formy pomoci

Pre rodičov, ktorí sa trápia nedostatkom finančných prostriedkov, viacdetné, neúplné rodiny, rodiny s chorým členom a deti z detských domovom je súčasťou zbierky školských pomôcok tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov s talentom alebo žiakov zo sociálne slabších rodín. Sociálne štipendium nie je v Charite úplnou novinkou. Už 3 roky funguje v Arcidiecéznej charite Košice, ktorá tak motivuje školákov vo vzdelávacom procese. Rozšírenie tejto služby do ďalších diecéz podporí už existujúce služby charitných centier pracujúcich s deťmi a mnohé ďalšie deti z chudobných rodín, ktorým sprístupní aj náročnejšie športové a záujmové krúžky a školské exkurzie. 

ZSP_stvorec_ferko

web_usporiadat

Usporiadajte Zbierku školských pomôcok vo vašej škole, farnosti, firme alebo v rámci vašej komunity. Napíšte nám o tom.

web_podporte

Podporte Zbierku školských pomôcok finančne SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Financie poslúžia na vzdelávanie detí.

web_povedz

Povedzte o Zbierke školských potrieb svojim známym. Zdieľajte info na sociálnych sieťach a šírte reťaz pomoci.

Za nezištný dar a ochotu pomáhať nielen našim zverencom z Krízového centra pre matky s deťmi, denných stacionárov a rodín, ktorým pomáhame v špecializovanej sociálnej poradni vám ďakujeme.