Zbierka na charitu

Veľkorysosť veriacich v zbierke na charitu môže prostredníctvom služieb a zariadení vplývať na život najzraniteľnejších. Prejav dobročinnosti prináša úľavu tým, ktorí čelia neľahkým okolnostiam a otvárajú dvere lepšej a dôstojnejšej budúcnosti pre mnohých. S vašou pomocou môžeme poskytnúť dočasný domov, dôstojnú starobu, aktívne prežívanie života, zdravotnú starostlivosť i oporu pre tých, ktorí sú  v núdzi.

„Rozširujme dobročinnosť. Rozdeľme sa o chlieb. Znásobujme lásku.“ pápež František.

Dary veriacich pomáhajú Arcidiecéznej charite Košice dofinancovať viac ako 65 sociálnych, zdravotníckych a podporných služieb. Počas vlaňajška v nich pracovalo približne 450 zamestnancov a vypomáhalo takmer 150 dobrovoľníkov. Spolu sme slúžili viac ako 10-tisíc klientom, ich blízkym a rodinám. Potravinovou a materiálnou pomocou sme podporili ďalších 3-tisíc jednotlivcov a rodín. Aj vďaka výnosom zo zbierky na charitu môžeme stáť blízko pri človeku.

FORMY PODPORY
alebo
alebo

JESEN23_QR_kod-

CHARITA POMÁHA
Charita pomáha tým, ktorí nemajú strechu nad hlavou, aby si ju našli. Charita pomáha tým, ktorí si strechu nad hlavou nájdu, aby sa mohli uplatniť v živote. Charita pomáha ľuďom, ktorí sú chorí a odkázaní na sociálne služby. Charita pomáha ľuďom, ktorí sú v marginalizovaných komunitách. Charita pomáha v denných stacionároch. Charita pomáha v hospici ľuďom, ktorí sú na svojej poslednej ceste.

Charita pomáha všade tam, kde je pomoc potrebná.

Zbierka na charitu v kostoloch je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých kostoloch na Slovensku. Počas prvej adventnej a pôstnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy. Tieto zbierky majú pre činnosť charity mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stoja blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdcia pre potreby núdznych.

Drahí bratia a sestry, ďakujem všetkým, ktorí pomáhate Arcidiecéznej charite Košice v rozvoji charitného diela. Chudobných medzi nami bude stále dosť. A práve na nich sa máme učiť ako vyjadriť solidaritu a empatiu s druhými. Nech vás Pán Boh za to poteší, odmení a požehná.
Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup-metropolita
Viac informácií