Zbierka na charitu

JAR23_webb2

PODPORTE ZBIERKU NA CHARITU, ABY SME V SPRÁVNY MOMENT VSTÚPILI DO ŽIVOTA ĽUDÍ, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC.

V rámci služieb charity pomáhame núdznym, osamelým i ľuďom, ktorí sa ocitli alebo dlhodobo žijú v náročnej životnej situácii s nedostatkom financií alebo trpia ochorením, ktoré im znemožňuje dôstojný život. Pomáhame deťom, mladým, dospelým jednotlivcom, rodinám, osamelým rodičom, seniorom, zdravotne znevýhodneným, umierajúcim aj ľuďom, ktorí sú na úteku pred vojnou či hľadajú novú nádej pre svoj zajtrajšok. Odborné služby a starostlivosť nedokážeme poskytovať bez pomoci iných. 

Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdcia pre potreby núdznych.

JAR23_Katarina-solo

FORMY PODPORY
alebo
alebo

JESEN20_QR-kod

„V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici som bývala tri roky. Bola som tam šťastná, aj keď začiatky boli veľmi náročné. Mala som určitý problém a spadnúť na samé dno je pomerne ľahké. Tiež som kedysi mala všetko a prišla som o to. V Charitnom dome ma naučili žiť tak, ako sa má. Jeden deň ste na ulici a zrazu máte strechu nad hlavou. Pracovníci vás učia postupne pokračovať ďalej. Hľadať si prácu, v mojom prípade získať deti a napredovať. Keby som neprišla na košickú charitu v tej chvíli, keď mi bolo najhoršie, dnes by som tu už možno ani nebola. Sama som dôkaz toho, že vďaka charite som prežila. Dokonca charita ma neopustila a dnes je mojim zamestnávateľom. Pracujem už 8 rokov v Dome pokojnej staroby v Košiciach,“ vraví pani Katarína, bývala prijímateľka Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.

CHARITA POMÁHA
Charita pomáha tým, ktorí nemajú strechu nad hlavou, aby si ju našli. Charita pomáha tým, ktorí si strechu nad hlavou nájdu, aby sa mohli uplatniť v živote. Charita pomáha ľuďom, ktorí sú chorí a odkázaní na sociálne služby. Charita pomáha ľuďom, ktorí sú v marginalizovaných komunitách. Charita pomáha v denných stacionároch. Charita pomáha v hospici ľuďom, ktorí sú na svojej poslednej ceste.
Charita pomáha všade tam, kde je pomoc potrebná

Zbierka na charitu v kostoloch je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy. Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdcia pre potreby núdznych.

Drahí bratia a sestry, ďakujem všetkým, ktorí pomáhate Arcidiecéznej charite Košice v rozvoji charitného diela. Chudobných medzi nami bude stále dosť. A práve na nich sa máme učiť ako vyjadriť solidaritu a empatiu s druhými. Nech vás Pán Boh za to poteší, odmení a požehná.
Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup-metropolita
Viac informácií vám radi poskytneme