Časopis Notabene a Cesta

KTO JE  PREDAJCA POULIČNÉHO ČASOPISU?

Ľudia žijúci na ulici alebo v útulkoch, alebo ľudia, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou z finančných dôvodov. Niektorým predajcom zdravotné obmedzenia alebo vek úplne bránia zamestnať sa a predaj časopisu je pre nich nevyhnutný zdroj obživy.

 

NA ČO SLÚŽI PROJEKT POULIČNÝCH ČASOPISOV?

Predaj časopisu im pomáha preklenúť ťažkú životnú situáciu a postaviť sa na vlastné nohy. Časopis poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malú možnosť zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia kriminality.

 

ČO JE VÍZIOU?

Predajca nie je pasívnym objektom pomoci, ale pomáha si sám. Forma aktívnej účasti mu dodáva pocit dôstojnosti a sebavedomie – má spoločnosti čo ponúknuť a zároveň rozvíja svoje komunikačné a sociálne zručnosti, čo zvyšuje jeho šance na zaradenie sa do pracovného procesu.

Projekt pouličných časopisov ponúka verejnosti možnosť efektívne podporiť „slabších“ členov spoločnosti a pomôcť im postaviť sa na vlastné nohy.

 

AKO SPRÁVNE POMOCŤ PREDAJCOM?

Kúpou časopisu, ktorý si od nich aj zoberiete. Poskytnutím finančného obnosu bez výmeny za časopis len podporujete žobranie. Projekt pouličných časopisov má byť prácou a nie žobraním!

Predajcovia sú za slušné predávanie odmeňovaní. Ak máte pozitívnu skúsenosť s konkrétnym predajcom, pochvalou zaslanou na nižšie uvedený e-mail, podporíte tiež predajcu.

Kontakt:

0910 842 182

[email protected]