Aktuality

Čo máme nové?

V košickom Dóme sv. Alžbety zaznie 3. Symfónia Henryka Góreckého. Pre Ukrajinu.

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 21. júna 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

Jedinečný Dóm sv. Alžbety naplnia v nedeľu 26. júna o 20:30 tóny jedného z najznámejších diel modernej vážnej hudby, 3. symfónie – „Symfónie žalostných spevov“ Henryka Góreckého. Jedinečný koncert, ktorý pripravila Opera Štátneho divadla Košice v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice, má benefičný rozmer. Výťažok z neho poputuje na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám utekajúcim pred hrôzami vojny.     

Góreckého 3. symfónia je jedna z najsilnejších a najkrehkejších hudobných diel symfonickej literatúry. Orchester Štátneho divadla Košice zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Petra Valentoviča a sopránové sólo predvedie výnimočná mladá slovenská speváčka, Slávka Zámečníková. Symfónia žalostných piesní nás inšpiruje zastaviť sa, nadýchnuť sa a ísť ďalej s nádejou a láskou. Už novembrová premiéra v košickej Kunsthalle pred uzatvorením divadiel zanechala v divákoch nadpozemskú krásu a nádej. Netušili sme, že záverečný koncert Opery Štátneho divadla bude mať tak silné a aktuálne posolstvo mieru a hrdinstva ako len hudba dokáže vypovedať vo svete, v časoch keď na susednej Ukrajine bojujú aj umelci nášho divadla. Tento benefičný koncert zaznie vďaka spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice v nádhernom Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Výťažok zo vstupného pomôže Ukrajincom a Ukrajinkám na zmiernenie ťažkostí počas vojny.“ Hovorí riaditeľ košickej opery Roland Khern Tóth.

Podpora prostredníctvom košickej charity

A riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice, Cyril Korpesio, dopĺňa:  „Veľmi sa tešíme a vážime si spoluprácu so Štátnym divadlom Košice, v rámci ktorej sme súčasťou pripravovaného benefičného koncertu, ktorého účel bude podpora aktivít v prospech integrácie vojnových odídencov z Ukrajiny. Veríme, že prostredníctvom kultúry a umenia dokážeme robiť dobro v prospech iných.“

Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Vojna vyhnala z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prišli na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. Aj Štátne divadlo Košice, v ktorom pôsobia mnohí umelci s koreňmi na Ukrajine, aj Arcidiecézna charita Košice sa od prvých chvíľ snažia stáť blízko pri človeku. Charita dnes prevádzkuje štyri Centrá podpory v mestách Košice, Prešov, Snina a Michalovce. Tie vytvárajú ideálny priestor na stretávanie a integráciu odídencov z Ukrajiny, ktorí našli bezpečie a dočasný domov na Slovensku.

Vstupné na jedinečný koncert v Dóme sv. Alžbety je symbolické a vstupenky si môžete zakúpiť v dennej pokladni ŠDKE alebo prostredníctvom portálu navstevnik.sk: https://www.navstevnik.sk/vyhttps://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036014

Súčasťou koncertu bude aj zbierka Arcidiecéznej charity v Košiciach, do ktorej budú môcť diváci prispieť a vyjadriť tak svoju podporu vojnou skúšanej Ukrajine a jej obyvateľom, ktorí si svoj život zachránili útekom zo svojich zničených domovov. 

Українська версія/переклад поданий нижче
У кошицькому Соборі Св. Єлизавети звучатиме 3 Симфонія Генріка Ґорецкего. Для України.

Унікальний Собор Св. Єлизавети буде сповнений  у неділю 26 червня o 20:30 тонами одного з найвідоміших творів сучасної класичної музики, 3-ї симфонії – «Симфонії скорботних пісень» Генріка Ґорецького. Унікальний концерт, підготовлений Оперою Кошицького державного театру у співпраці з Архієпархіальним благодійним фондом м. Кошице, має корисний вимір. Кошти від нього підуть на допомогу українцям, які рятуються від жахів війни. 

«Симфонія скорботних пісень надихає нас зупинитися, вдихнути і йти далі з надією та любов’ю. Листопадова прем’єра в Kunsthalle в Кошице перед закриттям театрів залишила глядачів з почуттями неземної краси і надії. Ми навіть не здогадувалися, що фінальний концерт Опери Державного театру матиме такий сильний і сучасний меседж миру та героїзму, який може передати лише музика у світі, в той час, коли і наші театральні артисти воюють в сусідній Україні. Цей благодійний концерт пролунає завдяки співпраці з Архієпархіальним благодійним товариством м. Кошице в прекрасному Соборі св. Єлизавети в Кошицях. Кошти від вступного внеску допоможуть українцям полегшити труднощі під час війни», – говорить директор кошицької опери Роланд Кгерн Товт.

Також директор Архієпархіального благодійного товариства м. Кошице, Ціріл Корпесіо, доповнює:  „Ми дуже чекаємо та цінуємо співпрацю з Державним театром у Кошицях, в рамках якого ми є частиною майбутнього благодійного концерту, метою якого буде підтримка діяльності з інтеграції біженців від війни з України. Ми віримо, що через культуру та мистецтво ми можемо робити добро на благо інших.“

Ціна на квиток на унікальний концерт у Соборі св. Єлизавети є символічною, і ви можете купити квитки в щоденних касах ŠDKE або через портал navstevnik.sk: https://www.navstevnik.sk/vyhttps://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036014

На концерті також буде представлена ​​збірка Архієпархіального благодійного фонду в Кошицях, до якої глядачі зможуть зробити свій внесок і висловити свою підтримку Україні, що перебуває у війні, та її людям, які врятували своє життя, втікаючи зі своїх зруйнованих домівок.

Súvisiace články