Aktuality

Čo máme nové?

Pri príprave ukrajinského boršču vypomáhali návštevníci z Havaja

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 25. júna 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

V piatok, 24. júna sme mali možnosť stretnúť úžasný pár z Havajských ostrovov – manželia Paula a Karen. Títo ľudia patria medzi tých, ktorí sa v tejto ťažkej dobe aktívne podieľajú na podpore ukrajinského ľudu. Vďaka ich podpore môžeme v rámci Slovenska rozvíjať myšlienku integračných centier na podporu ukrajinských odídencov nachádzajúcich pomoc na Slovensku. Projekt Emergency Appeal zastrešuje Slovenská katolícka charita a činnosti sú realizované prostredníctvom jednotlivých arci/diecéznych charít. Súčasťou tohto projektu sú aj Centrá podpory v Prešove a v Košiciach spadajúce pod Arcidiecéznu charitu Košice, ktoré sme spoločne navštívili.

V Centre podpory Prešov mali Paul a Karen stretnutie s príjemným tímom, ktorý tam pracuje. Jednou z hlavných služieb poskytovaných v tomto centre je teplé jedlo pre ľudí. Hostia mali možnosť zúčastniť sa varenia ukrajinského národného jedla – boršču. Po uvarení pomohli personálu distribuovať jedlo všetkým ukrajinským utečencom, približne 50 ľudí, ktorí prišli do tohto centra. Boli z tohto procesu veľmi nadšení. Radi pozdravili a prehodili niekoľko slov s každým Ukrajincom, ktorý v ten deň navštívil centrum. Keďže piatok je dňom rozdeľovania humanitárnej pomoci, aj tento proces mohli vidieť aj Paul a Karen, ktorí vyjadrili ľútosť a súcit každému Ukrajincovi.

Navsteva-z-Havaja-7z

Navsteva-z-Havaja-2z

Navsteva-z-Havaja-4z

Po návšteve Centra podpory v Prešove sa americkí hostia stretli s riaditeľom košickej charity p. Cyrilom Korpesiom. Stretli sa v košickom Centre podpory pre ukrajinských utečencov, ktoré bolo otvorené začiatkom júna. Pán Korpesio vyjadril úprimné poďakovanie hosťom za ich podporu v takých ťažkých časoch pre Ukrajinu. Američania mali tiež možnosť zoznámiť sa s tímom košického centra podpory a zoznámiť sa so službami a aktivitami, ktoré práve toto centrum poskytuje ukrajinským emigrantom. Arcidiecézna charita v Košiciach je vďačná za stretnutie s našimi havajskými hosťami. Dúfame, že toto stretnutie a spolupráca nebudú posledné.

Visitors from Hawaii helped in the preparation of Ukrainian borshch

24 June we had an opportunity to meet an amazing couple from Hawaii – Paul and Karen. These people are among those who have been taking an active part in supporting Ukrainian people in this difficult time. Emergency Appeal project is covered by Slovakian catholic charity, and the activities are carried out by individual arch/diocesan charities. The parts of this project are also the Support Centres in Presov and Kosice, coordinated by Archdiocesan Charity in Kosice, which we visited together with our guests. 

In Presov Support Centre Paul and Karen had a warm meeting with a nice team that have been working there. And as one of the main services provided in this centre is the hot meal for people, after the meeting Paul and Karen had an opportunity to take part in cooking the Ukrainian national dish – borshch. After cooking, they helped the staff to distribute the dish to all Ukrainian refugees who came to that centre (around 50 people). They were very excited about the process and also were pleased to greet and to communicate with almost every Ukrainian that visited the centre that day. As Friday is a day of the distribution of humanitarian aid to refugees in Presov, Paul and Karen were also able to see this very process. There were a lot of people that came to receive this aid. Paul and Karen also expressed regret and sympathy to every Ukrainian.


After visiting the Support Centre in Presov, Paul and Karen had a meeting with the Director of Archdiocesan Charity in Kosice – Cyril Korpesio. They met in Kosice Support Centre for Ukrainian refugees that was opened at the beginning of June. Mr. Korpesio expressed the sincere gratitude to the guests for their support in such a good cause in such a difficult time for Ukraine. Karen and Paul had also an opportunity to make acquaintance with Kosice support centre team and to get to know with the services and activities this very centre provides for Ukrainian emigrants. Archdiocesan Charity in Kosice was very pleased to meet our Hawaiian guests. Hope this meeting and cooperation will not be the last one.

Súvisiace články / Пов'язані статті