Aktuality

Čo máme nové?

Charitatívna susedská večera za oceánom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 25. apríla 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

Do pomoci vojnovým utečencom sa zapojila aj susedská komunita v meste Providence v americkom štáte Rhode Island. Susedia pána Vladimíra, ktorý pochádza zo Slovenska, usporiadali charitatívnu večeru, v rámci ktorej darovali financie pre ukrajinské rodiny. Pohľadnice so slovami podpory obohatené americkými bankovkami leteli cez oceán k Charite. Spoločne vyzbierali 430 dolárov (384,27 eur), ktoré sme použili na zabezpečenie teplých obedov pre rodiny, ktoré našli útočisko v meste Snina a okolie.

Vďaka darcom dokážeme stáť blízko pri človeku…

UA_pomoc-UA_Snina_obedy-2

UA_Pomoc-z-USA

UA_pomoc-UA_Snina_obedy-1

Charity neighborhood dinner

A neighborhood community in Providence, Rhode Island, has also joined the war refugees. Mr. Vladimír’s neighbors, who come from Slovakia, organized a charity dinner in which they donated funds to Ukrainian families. Postcards with words of support enriched with US banknotes flew across the ocean to Charity. Together, they raised 430$ (384.27 €), which we used to provide lunches for families who have taken refuge in town Snina and city surroundings.

Thanks donors we can help where its necessary and make them better life.

Súvisiace články