Aktuality

Čo máme nové?

Zabezpečenie základného štandardu bývania pre ľudí bez domova vďaka Nadácii Volkswagen

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 18. augusta 2023 | kategória: Krízové centrum

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli skvalitniť poskytované služby v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na materiálne vybavenie niektorých izieb, ktoré využívajú matky s deťmi ako dočasný domov. Šatníkové skrine, chladničky a práčky sa tak tešia novým užívateľom. 

Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi vytvára dočasný domov pre 120 osôb. Pre matku s deťmi je nevyhnutný základný štandard bývania, ktorý uspokojí životné potreby detí aj dospelých. Ku kvalite ubytovania patrí aj štandard vybavenia izieb, ktoré slúžia na bývanie. Chladnička, šatníková skriňa a práčka sú základným vybavením, ktoré sa časom opotrebuje. Vďaka podpore Nadácii Volskwagen sme skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb základným vybavením tradičnej domácnosti pre súčasných aj budúcich prijímateľov.

pracka-LG

susiak

skrina2

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Nadácii Volkswagen Slovakia v rámci programu Podpora krízových centier. Ďakujeme za dôveru.

Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_RGB_DarkBlue-300x66