Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová pomoc v okrese Vranov nad Topľou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. marca 2023 | kategória: Pomáhame vďaka

Pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi začína Arcidiecézna charita Košice v pondelok 27. marca distribúciu potravinových a hygienických balíkov.

Počas približne 4 týždňov budeme distribuovať  viac ako 2 tisíc jednotlivcom a rodinám približne 3,3 tisíc balíkov trvanlivých potravín vážiacich 13,7 kg, celkovo o váhe 46 ton. Balík obsahuje 26 položiek, okrem iného krupicu, múku, ryžu, cestoviny, olej, sardinky, tri druhy hotových trvanlivých konzervovaných jedál s podielom mäsa, kukuricu, hrášok, sušené mlieko, med, či lekvár. Časovo v druhej polovici distribúcie bude nasledovať odovzdanie viac ako 900 jednotlivcom vyše 2,9 tisíc desaťkilogramových hygienických balíkov, spolu o váhe 29 ton. Jeden balík obsiahne okrem iného gél na prianie, saponát, šampón, tekuté mydlo, ako aj sprchový gél, zubnú pastu, kefku, či hubku na riad a krém na ruky.

Balíky sú určené primárne príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Arcidiecézna charita Košice bude distribúciu realizovať až v 57 obciach a mestách okresu Vranov nad Topľou. Príjemcovia pomoci budú informovaní o čase a mieste výdaja vopred osobným kontaktom a prípadne aj v súčinnosti s ich obecným úradom. V časovom období rokov 2016-2020 ADCH Košice realizovala vo vranovskom okrese v programe OP FEAD spolu 4 distribúcie hygienických balíkov a 15 distribúcii potravinových balíkov.

HB-2023-OP-FEAD

Logo-OP-FEAD-2023

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  2014-2020

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 schválila Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci („OP FEAD“) na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“) plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu pre OP FEAD.Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu OP FEAD.

Prijímateľom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVR“), ktoré je subjektom verejnej správy a rozpočtovou organizáciou MPSVR SR.

ÚPSVR je orgánom štátnej správy zabezpečujúcim výkon miestnej štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. ÚPSVR ako prijímateľ pomoci realizuje opatrenia na základe Dohody o realizácii OP FEAD uzatvorenej s MPSVR SR.

Viac informácií