Kategória

Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Košická charita oslávila 10. výročie svojho pôsobenia v meste Snina

Arcidiecézna charita Košice pripravila pri príležitosti 10. výročia svojho pôsobenia v meste Snina ďakovný koncert. Hudobno-dramatickým programom mladých so zdravotným znevýhodnením a seniorov v sprievode profesionálnych hudobníkov si pripomenuli jubileum a ohliadli sa za charitným dielom. Košická charita počas rokov vybudovala širšie portfólio sociálnych a podporných služieb.

Spolu je nám lepšie

Naši zverenci z Denného stacionára sv. Jána Krstiteľa spolu so žiakmi humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho navštívili mariánske pútnické miesto Ľutina.

Denný stacionár v Snine si pripomenul sviatok svojho patróna

Denný stacionár Snina si za svojho patróna zvolil svätého Jána Pavla II., pápeža. Pri príležitosti liturgickej spomienky si v spolupráci s Farnosťou Svätého Kríža pripravili odpustovú slávnosť.

Deň babičkiných šikovných rúk

Dnes by sme vám radi predstavili zariadenie Košickej arcidiecéznej charity Denný stacionár sv. Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi. Dobrou príležitosťou na jeho zviditeľnenie je podujatie „Deň babičkiných šikovných rúk“.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

Pošli dobro, poteš srdce a radosť sa ti vráti

V tejto dobe nachádzame rôzne možnosti, ako v Domoch pokojnej staroby môžeme seniorom spríjemniť dni spojené s izoláciou a odlúčením. Tešíme sa zo spolupráce dobrovoľníckych iniciatív ako Pošli dobro, ale aj z dlhodobej spolupráce s Knižnicou pre mládež mesta Košice.

Slávnostné jedlo pre seniorov v charitných zariadeniach

Adventné obdobie sme seniorom a rodinám v núdzi spríjemnili prostredníctvom slávnostného jedla. V našich charitných zariadeniach sme začiatkom decembra podávali chutnú kapustnicu, kurací rezeň so šalátom i lahodný krémeš. Veď vyčarovať úsmev na tvári, radosť v očiach a lásku blížnemu môžeme aj prostredníctvom slávnostného jedla.

Seniori sa na znovuobnovenie Denného stacionára Košice tešili

Prijímatelia v seniorskom veku chcú prežívať svoju starobu aktívne a v kruhu známych. Dôkazom toho je aj činnosť Denného stacionára v Košiciach, ktorá sa postupne vracia do režimu spred koronakrízy. Záujem seniorov o spoločnosť po čase izolácie rastie.

O tom, čo môže priniesť spolupráca farnosti a charity

Arcidiecézna charita Košice v meste Snina pôsobí veľa rokov a je neoddeliteľnou súčasťou života Cirkvi. Pracovníci charity dobre poznajú situáciu v meste a vedia komu a ako pomôcť. Príkladom je úzka spolupráca Denného stacionára Snina a farnosti.  

  • 1
  • 2