Kategória

Charitný dom sv. Alžbety

Zamestnanci košických oceliarní darovali obed ľuďom v núdzi

Charita vďaka štedrosti zamestnancov USS Steel Košice rozdala 1 200 obedov rodinám v núdzi a ľuďom bez domova. Vďaka predvianočnej iniciatíve oceliarov dostalo plnohodnotný obed vyše 300 ľudí v núdzi.

Vôňa kapustnice, chuť oplátok, radosť z prekvapenia a teplo chýbajúceho domova

V Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach každoročne organizujeme vianočné posedenie. Vianočné menu pripravujeme len vďaka štedrým partnerom.

Košický Charity bus pomohol najchudobnejším

Vďaka Charity bus Košičania podali pomocnú ruku. Výťažok zo zbierky Arcidiecézna charita Košice daruje rodinám a jednotlivcom, ktorí pomoc nachádzajú vďaka jej službám.

Zriadili sme krajčírsku dielničku pre ľudí bez vlastného domova

Pocit potrebnosti, sebarealizácia a rozvoj zručností s možnosťou následného uplatnenia na trhu práce. To prináša nová krajčírska dielnička v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

Cena mesta Košice pre našu kolegyňu Soňu Hlaváčovú

7. mája si z rúk košického primátora prevzala Cenu mesta Košice aj Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo za mimoriadnych opatrení počas vyvrcholenia osláv Dni mesta Košice.

Veľkonočné sviatky sme si s ľuďmi bez domova pripomenuli tradičným pokrmom

Veľkonočné stretnutie s ľuďmi bez domova s pohostením v Charitnom dome sv. Alžbety je každoročnou tradíciou. Pre pandémiu sa podujatie konalo bez slávnostnej svätej omše a bez pozvaných hostí.

Zamestnanci U. S. Steel Košice prejavili solidaritu a darovali obed núdznym

Predveľkonočné prekvapenie pre ľudí bez vlastného domova pripravili zamestnanci U. S. Steel Košice. Pre ľudí, ktorí našli dočasný domov v Charitnom dome sv. Alžbety a v Krízovom centre pre matky s deťmi darovali chutné obedy.

Pre ľudí bez domova plánujeme zriadiť krajčírsku dielničku

Vďaka schválenému projektu Obnova stratených pracovných návykov zriadime v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach krajčírsku dielničku. Tento projekt podporil PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis.