Kategória

Charitný dom sv. Alžbety

Charitný futbalový turnaj získal ocenenie sociálny projekt roka Grassroots 2022

Futbalové projekty Arcidiecéznej charity Košice získali ocenenie a pozornosť Slovenského futbalového zväzu. Ocenenie si charita prevzala počas Gala Grassroots SFZ 2022 v rámci ankety sociálny projekt roka.

Ples chudobných uzavrel plesovú sezónu v Košiciach

Záverečná bodka plesovej sezóny v Košiciach mala netradičnú podobu. Jedinečný ples venovaný tým, ktorí sa ocitli v nepriazni života. Vydarený 2. ročník Plesu chudobných opäť búral predsudky a povzbudil všetkých k solidarite a vzájomnej blízkosti.

20. dec 2022

Charitné Vianoce

Predvianočná kapustnica pre ľudí bez vlastného domova

V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici sme podávali predvianočnú kapustnicu ľuďom bez vlastného domova. Podujatie sme začali svätou omšou, ktorú celebroval Mons Bernard Bober.

13. dec 2022

Charitné Vianoce

V Košiciach pripravujú vianočné stretnutie pre ľudí bez vlastného domova

Arcidiecézna charita Košice pripravuje vianočné stretnutie pre všetkých ľudí bez vlastného domova. Každoročná tradícia sa uskutoční 20. decembra od 11:00 hodiny v priestoroch Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

Bez vlastného domova môžeme skončiť aj my

Búrať predsudky a stereotypy o ľuďoch v núdzi sme sa snažili prostredníctvom Dňa otvorených dverí a sŕdc v Charitnom dome svätej Alžbety v Košiciach.

13. ročník futbalového turnaja Odkopnime predsudky – futbal spája opäť utužil komunity

Pod dvoch pandemických rokoch sa uskutočnil 13. ročník charitatívneho turnaja Odkopnime predsudky – futbal spája. Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom športu spojila rôzne komunity.

Odkopnime predsudky – futbal spája

Futbalovým turnajom chceme prostredníctvom športu prispieť k prekonávaniu predsudkov za účasti ľudí bez vlastného domova, mestských policajtov, študentov a ďalších družstiev. V úvode charitatívneho podujatia v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach nastúpili proti sebe ľudia bez domova z Charitného domu sv. Alžbety a bývalí prvoligoví košickí futbalisti.

Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova za účasti verejnosti sa uskutočnilo po 2-ročnej prestávke

Arcidiecézna charita Košice usporiadala v utorok 12. apríla veľkonočné posedenie pre ľudí bez vlastného prístrešia v Charitnom dome sv. Alžbety.