Kategória

Pomáhame vďaka

20. mar 2021

Pomáhame vďaka

Dm pomáha rodinám v núdzi už desať rokov

Aktuálny desiaty ročník organizuje opäť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Podporuje v ňom 156 rodín, z ktorých 55 nominovali spolupracovníci dm a zvyšné boli doplnené Slovenskou katolíckou charitou. Každá z nich získava ročnú zásobu plienok.

Pre ľudí bez domova plánujeme zriadiť krajčírsku dielničku

Vďaka schválenému projektu Obnova stratených pracovných návykov zriadime v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach krajčírsku dielničku. Tento projekt podporil PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis. 

1. mar 2021

Pomáhame vďaka

Milé prekvapenie v ideálnom čase

Vďaka partnerom a štedrým darcov stojíme denne blízko pri človeku.

30. dec 2020

Pomáhame vďaka

Aj v roku 2020 sme pomáhali vďaka Nadácii EPH

Počas roka 2020 sme v spolupráci s Nadáciou EPH pomohli 120 žiadateľom. Pomoc smerovala do 48 rodín a 72 jednotlivcov. Veríme, že takto blízko pri človeku dokážeme stáť aj počas tohto roka. Ďakujeme za dôveru.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

10. dec 2020

Pomáhame vďaka

Blízko pri človeku aj vďaka spoločnosti FAVI.sk

Vďaka spoločnosti FAVI.sk môžeme pomáhať ľuďom, ktorí s prosbou o pomoc zaklopali na dvere charity. Aj vďaka štedrosti dobrodincov môže charita vstupovať a zlepšovať životy iným. Veľmi si vážime finančnú podporu našej prácu spoločnosťou Favi.sk. Pretože spoločne dokážeme stáť blízko pri človeku. Ďakujeme.

1. dec 2020

Pomáhame vďaka

Arcidiecézna charita Košice rozdá vyše 800 porcií slávnostného jedla vďaka iniciatíve dm {spoločne}

Vyše 800 porcií slávnostného jedla poputuje prostredníctvom Arcidiecéznej charite Košice ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Vďaka iniciatíve dm {spoločne} a spoločného projektu so Slovenskou katolíckou charitou spríjemnia ľuďom predvianočné obdobie.

26. nov 2020

Krízové centrum

Podpora šikovných rúk v Krízovom centre vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli podporiť šikovné ruky v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na technicko-materiálne vybavenie krajčírskej dielne a náradie na rozvoj pracovných činností. Časť grantu putovala aj na zakúpenie nových chladničiek pre rodiny, ktoré našli dočasný domov v našom zariadení. Ďakujeme.

Štedrosť prejavila aj firma Lyreco Slovensko

Štedrosť a solidaritu so seniormi a rodinami v núdzi prejavila aj spoločnosť Lyreco Slovensko. Zo svojich produktov darovali pre núdznych trvanlivé potraviny, chutné limonády a sladké drobnosti. Ďakujeme.