Kategória

Pomáhame vďaka

15. nov 2021

Pomáhame vďaka

Jesenná zbierka na charitu 2021

Zbierka na charitu je odpoveď ako môžete pomáhať Charite. Osamelí seniori, chorí bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im s nami.

8. nov 2021

Pomáhame vďaka

Skvalitnenie sociálnych služieb v pôsobnosti ADCH

Starí, osamelí, zdravotne znevýhodnení, zomierajúci aj celé komunity, ktorým Arcidiecézna charita Košice pomáha. Vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb v prospech odkázaných.

Našim seniorom plníme sny

Po dosiahnutí dôchodkového veku našla druhý domov v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši. Keďže seniorom sa snažíme vytvárať priestor, aby sa nielen cítili ako doma, ale aj naplno realizovali, splnili sme sen aj Márii.

27. sep 2021

Pomáhame vďaka

Vďaka vám sme vyzbierali viac ako 11-tisíc školských pomôcok

Do 15. septembra ste do 13 zberných miest Arcidiecéznej charity Košice v rámci zbierky školských pomôcok prinášali rozmanité potreby pre školákov. Až 194 tašiek, 112 peračníkov, takmer 1500 zošitov, tisícky pier, ceruziek, farbičiek alebo štetcov. To všetko sme v rámci Charity zbierali, aby sme pomohli deťom pri vzdelávaní.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

23. jún 2021

Krízové centrum

40 vriec šatstva dostane druhú šancu

Tradičnou súčasťou dobrovoľníckeho podujatia U. S. Steel Košice bola zbierka užitočných vecí pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá prebiehala v piatok 18. júna a v sobotu 19. júna.

19. apr 2021

Pomáhame vďaka

Myslime viac na našich seniorov s Nadáciou SPP

Vďaka Nadácii SPP sme podporili zdravie seniorov a eliminovali možnosti šírenia nového koronavírusu. Získanou podporou v rámci programu Pomáhame SPPolu sme zakúpili nový germicídny žiarič, ochranné overaly aj rúška.

Veľkonočné sviatky sme si s ľuďmi bez domova pripomenuli tradičným pokrmom

Veľkonočné stretnutie s ľuďmi bez domova s pohostením v Charitnom dome sv. Alžbety je každoročnou tradíciou. Pre pandémiu sa podujatie konalo bez slávnostnej svätej omše a bez pozvaných hostí.

Zamestnanci U. S. Steel Košice prejavili solidaritu a darovali obed núdznym

Predveľkonočné prekvapenie pre ľudí bez vlastného domova pripravili zamestnanci U. S. Steel Košice. Pre ľudí, ktorí našli dočasný domov v Charitnom dome sv. Alžbety a v Krízovom centre pre matky s deťmi darovali chutné obedy.