Aktuality

Čo máme nové?

Spolu je nám lepšie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 3. júla 2023 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Naši zverenci z Denného stacionára sv. Jána Krstiteľa spolu so žiakmi humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho navštívili mariánske pútnické miesto Ľutina. Program bol popretkávaný napĺňaním duchovných potrieb – svätá liturgia, priblíženie pútnického miesta i spoločná modlitba svätého ruženca. Spoločne prežitý deň prispel k prehĺbeniu medzigeneračnej solidarity.

Mladí študenti boli seniorom nápomocní pri sprevádzaní na vyhliadkovú vežu alebo pri načerpaní vody z prameňa. Okrem opory pri chôdzi a zvládaní schodoch, spoločne prežitý deň bol plný rozhovorov, dobrých rád i úsmevných príhod. Pre všetkých sa vytvoril priestor na rozhovor, medzigeneračnú solidaritu, načerpanie nových síl i duchovné povzbudenie v krásnom prostredí.
 

Tento výlet sa mohol uskutočniť vďaka poskytnutej finančnej podpore z rozpočtu mesta Humenné. Ďakujeme za dôveru.