Kategória

Krízové centrum

Charita pomáhala v rámci celoplošného testovania

Charita sa aktívne zapojila do celoplošného testovania. Pretestovaním v pobytových sociálnych službách, vytvorením priestoru na testovanie komunity, kde pôsobíme alebo aktívnou dobrovoľníckou výpomocov našich zamestnancov.

7. okt 2020

Krízové centrum

Pomáhame rodinkám aj vďaka spolupráce s dm drogerie markt

Už po deviatykrát pomáhame projektom "Pomôžme deťom" v spolupráci s dm drogerie markt. Plienkovú pomoc sme prostredníctvom Arcidiecéznej charity Košice poskytli 6 rodinkám.

3. sep 2020

Krízové centrum

Deti z Krízového centra si splnili táborové sny

Letný tábor pre deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi si vychutnalo 22 detí vďaka FUN PARK Košice. Splniť detské sny sme mohli prostredníctvom Nadácie U. S. Steel Košice.

29. júl 2020

Krízové centrum

V mene mamičiek a detí ďakujeme za kočiare

Na výzvu podeliť sa a pomôcť mamičkám s deťmi z nášho Krízového centra v Košickej Novej Vsi reagovalo niekoľko darcov. Potrebné športové a klasické kočiare tak nájdu svojich nových majiteľov.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

23. jún 2020

Krízové centrum

Kurz varenia pre ženy v núdzi

Ženy z Krízového centra pre matky s deťmi sa zúčastnili v zariadení KURZU VARENIA. Objavovali nové chute a učili sa novým schopnostiam.

18. jún 2020

Krízové centrum

Deťom od srdca

Rozmanité ľudské príbehy, ktoré prežívajú matky a ich deti v Krízovom centre môžeme spoločne zmeniť k lepšiemu. Momentálne v zariadení nachádza dočasný domov 29 matiek a 64 detí. Aby sme im mohli podávať pomocnú ruku a pomohli im postaviť sa na vlastné nohy, potrebujeme teraz aj vašu pomoc.

16. jún 2020

Krízové centrum

Operácia vianočné dieťa

Deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi sa aktívne zapojili do iniciatívy "Operácia vianočné dieťa". Od začiatku roka sa deti pravidelne stretávali a prostredníctvom katechéz, lekcií a biblických príbehov sa učili o láske Pána Ježiša a o veľkej Božej rodine.

18. dec 2019

Krízové centrum

Blízko pri človeku vďaka zamestnancom MinebeaMitsumi

Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o., ktorá pri príležitosti vianočných sviatkov darovala Arcidiecéznej charite Košice potravinovú pomoc v hodnote 606 eur.