Aktuality

Čo máme nové?

Podpora šikovných rúk v Krízovom centre vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 26. novembra 2020 | kategória: Krízové centrum

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli podporiť šikovné ruky v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na technicko-materiálne vybavenie krajčírskej dielne a náradie na rozvoj pracovných činností. Časť grantu putovala aj na zakúpenie nových chladničiek pre rodiny, ktoré našli dočasný domov v našom zariadení.

Šikovné ruky v tvorivej dielni

Medzi činnosti Krízového centra patrí aj rozvoj pracovných zručností a sebarealizácia prijímateľov. V tvorivej dielni majú možnosť prijímatelia rozvíjať zručnosti, kreativitu a získavať pracovné návyky. Vďaka projektu sme do dielne zakúpili šijacie stroje, na ktorých sa učia nové zručnosti pri šití jednoduchých strihov. Šijú bavlnené rúška, nákupné tašky alebo si dokážu opraviť napríklad roztrhané oblečenie. Významným pomocníkom je zametací stroj, ktorý pomáha pri upratovaní verejných priestranstiev.

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-12

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-6

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-5

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-7

Zvýšenie kvality života

V rámci projektu sme zakúpili aj nové chladničky do izieb prijímateľov. Vďaka tomu sa zvýšil štandard izieb, a tým sa zvýšila kvalita života rodín. Zakúpili sme aj drobné náradie, ktoré vypomáha pri práci v okrasnej záhrade pri zariadení. Prijímatelia sa výsadbou a starostlivosťou o kvetinové záhony rozvíjajú v rámci záhradníctva.

Úprimne ďakujeme za finančný dar 3500 eur od Nadácie Volkswagen Slovakia a grantového programu Podpora Krízových centier.

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-1

Podpora-sikovnych-ruk-v-Krizovom-centre-vdaka-Nadaci-Volkswagen-Slovakia-4

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v tejto krajine. Na základe toho bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia „Nadácia Volkswagen Slovakia“. Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju.

Nadácia Volkswagen Slovakia chce touto cestou kráčať spoločne s ľuďmi na Slovensku, a to tak, že podporí inovatívne vzdelávacie koncepty. Naším poslaním je stať sa iniciátormi myšlienok orientovaných na budúcnosť a byť sprievodcami pri ich realizácii. Stručné informácie o Nadácii Volkswagen Slovakia nájdete tu.

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_RGB_DarkBlue-300x66