Kategória

Dom pokojnej staroby Košice

V košickom Dome pokojnej staroby pripravili vianočné potešenie

Prvý decembrový piatok si v priestoroch Domu pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach pripravili krásnu predvianočnú aktivitu s názvom Vianočné potešenie. Po dlhšej dobe obmedzení spojených s pandémiou chceli podporiť osobný kontakt prijímateľov zariadenia, ich rodinných príslušníkov a hostí.

Pošli dobro, poteš srdce a radosť sa ti vráti

V tejto dobe nachádzame rôzne možnosti, ako v Domoch pokojnej staroby môžeme seniorom spríjemniť dni spojené s izoláciou a odlúčením. Tešíme sa zo spolupráce dobrovoľníckych iniciatív ako Pošli dobro, ale aj z dlhodobej spolupráce s Knižnicou pre mládež mesta Košice.

Slávnostné jedlo pre seniorov v charitných zariadeniach

Adventné obdobie sme seniorom a rodinám v núdzi spríjemnili prostredníctvom slávnostného jedla. V našich charitných zariadeniach sme začiatkom decembra podávali chutnú kapustnicu, kurací rezeň so šalátom i lahodný krémeš. Veď vyčarovať úsmev na tvári, radosť v očiach a lásku blížnemu môžeme aj prostredníctvom slávnostného jedla.

Štedrosť prejavila aj firma Lyreco Slovensko

Štedrosť a solidaritu so seniormi a rodinami v núdzi prejavila aj spoločnosť Lyreco Slovensko. Zo svojich produktov darovali pre núdznych trvanlivé potraviny, chutné limonády a sladké drobnosti. Ďakujeme.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

Tablet od srdca

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“

Stojíme blízko pri našich senioroch, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou

Seniori, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice, neostali bez pomoci charity. Vďaka zanietenosti a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, akú potrebujú.

Košická rozprávková pošta doručila zásielku aj Arcidiecéznej charite Košice

Časť výťažku z Primátorského punču v meste Košice venovali aj nám - Arcidiecézna charita Košice. Odovzdávanie symbolických šekov bolo súčasťou Novoročného koncertu. Čiastka podporí seniorov v Dome pokojnej staroby na Južnej triede.