Aktuality

Čo máme nové?

Nové auto vďaka dobročinného večera Spolu pre Slovensko

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. januára 2021 | kategória: Krízové centrum

Televízia Markíza priniesla na obrazovky charitatívny večer s názvom Spolu pre Slovensko. Súčasťou zábavného večera bola finančná zbierka na podporu charitatívnych projektov zameraných na pomoc ľuďom postihnutých koronakrízou. Prostredníctvom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR podpora smerovala aj do Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Ďakujeme za dôveru a podporu.

Diváci dobročinného programu, Nadácia Markíza a Nadácia Slovenskej sporiteľne venovali časť vyzbieraných darov v hodnote 66 000 eur Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb. Tá ich prerozdelila medzi svojich členov. Zamerala sa na poskytovateľov krízovej intervencie a ich prijímateľov. Medzi adresátmi pomoci bolo aj Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi a pani Helenka, ktorá v ňom spoločne s deťmi našla dočasný domov a pomoc v ťažkej životnej situácii.

Nové-auto-vďaka-dobročinného-večera-Spolu-pre-Slovensko_6

Nové-auto-vďaka-dobročinného-večera-Spolu-pre-Slovensko_4

Nové-auto-vďaka-dobročinného-večera-Spolu-pre-Slovensko_7

V rámci Krízového centra pomáhajú desiatkam rodín, ktorí prežívajú zložitú situáciu. Pomoc sa realizuje aj prostredníctvom darovania a prerozdeľovania trvanlivých potravín, pečiva a produktov z obchodných reťazcov. Avšak pri ich distribúcii je nevyhnutné disponovať automobilom. Preto vďaka výťažku zakúpili nový automobil, ktorý je dnes v dennej permanencii. Pomáha pri rozvoze potravín alebo produktov a darov od tých, ktorí nemajú problém podeliť sa, pre tých, ktorí to potrebujú.   

Časť vyzbieraných peňazí putovala aj pre pani Helenku. Nakoľko ju COVID-19 pripravil o živobytie a svetlo na konci tunela bolo veľmi ďaleko, veľmi rada prijala pomoc. Peniazmi uhradila náklady spojené s bývaním i nakúpila potrebné veci pre deti. Sama sa však rozhodla, že si darované peniaze odpracuje. Ako dobrovoľníčka vypomáha pri rozdeľovaní potravín a triedení oblečenia. Aj napriek tomu, že si medzičasom našla prácu, svoju dobrovoľnú činnosť v centre vykonáva aj naďalej.