Aktuality

Čo máme nové?

Iskra v detských očiach vďaka darčekom z projektu Operácia vianočné dieťa

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 19. januára 2021 | kategória: Krízové centrum

Každý rok sa deti z Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi zapájajú do charitatívneho projektu Operácia vianočné dieťa. Deti z Nemecka pripravujú balíčky, ktoré následne distribuujú kamarátom, deťom zo sociálne slabších rodín. Darčeky boli zapojeným deťom odovzdané pri vianočnom stromčeku ako odmena za celoročnú prácu.

Poslaním tohto projektu Operačné vianočné dieťa je prakticky ukázať Božiu lásku núdznym deťom a hlásať dobrú správu o Kristovi. Počas roka sa deti zapájajú do evanjelizačných aktivít a majú možnosť spoznávať Boha. Operácia Vianočné dieťa je misijný nástroj pre cirkevné spoločenstvá a organizácie, ktoré sú ochotné ísť zvestovať dobrú správu o Ježišovi Kristovi deťom na Slovensku.

operácia-vianočné-dieťa_15operácia-vianočné-dieťa_18

operácia-vianočné-dieťa_10operácia-vianočné-dieťa_6

operácia-vianočné-dieťa_22operácia-vianočné-dieťa_4