Kategória

Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Udržiavame zdravú kondíciu prijímateľov v seniorskom veku

Pre udržanie zdravej kondície a na podporu sociálneho kontaktu pripravujú sociálne pracovníčky v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši podnetné aktivity, ktorými obohacujú voľný čas seniorov.

Letné dni sú ideálom na spoločné posedenia

Prijímatelia z Domu pokojnej staroby - diecézneho kňazského domova F. Majocha vo Veľkom Šariši využili júlové slnečné počasie na spoločnú opekačku. V rámci príprav boli nápomocní aj samotní prijímatelia.

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši sú seniori aktívni

V Dome pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov F. Majocha vo Veľkom Šariši preto ponúkame prijímateľom rozmanité pohybové aktivity, ktoré prispôsobujeme ich zdravotnému stavu.

Tablet od srdca

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František