Aktuality

Čo máme nové?

Kaplnka sv. Jozefa je pre kňazov miestom na osobné aj spoločne rozhovory s Bohom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 19. marca 2021 | kategória: Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Určite krajším, ale hlavne naplnenejším a vyrovnanejším môže náš život urobiť viera. Tej zasvätili celý život aj kňazi. Jeseň života mnohí kňazi trávia práve v Dome pokojnej staroby – diecéznom kňazskom domove F. Majocha vo Veľkom Šariši. V priebehu rokov 31 kňazov zavŕšilo svoje kňazské poslanie práve v tomto zariadení. Kaplnka zasvätená svätému Jozefovi je miestom, kde sa celé roky zjednocujú kňazi, zamestnanci aj ostatní prijímatelia pri spoločnej modlitbe.

Kňazi majú špecifický životný proces spojení so zasväteným životom a vykonávaním kňazského povolania. Ich zvláštnosťou je, že väčšinu času trávia sami na farnostiach. „Po príchode do dôchodkového veku je pre nich náročnejší proces adaptácie, kde sa musia prispôsobiť novej situácie alebo rodine. Nie že by nechceli ísť k rodine, ale v diecéznom dome majú pocit súkromia a istoty, ale aj spoločenstva,“ vraví Terézia Judová, vedúca zariadenia.

„Vo veku 75 rokov som ukončil svoju 50-ročnú kňazskú službu. Hľadal som východisko, kde spočinúť na starobe. Najlepšie riešenie som našiel v tomto diecéznom dome vo Veľkom Šariši. Vedel som, že sú tu kňazi a môžem naďalej pokračovať vo svojich kňazských povinnostiach. Aj počas dôchodku sa môžem naplno realizovať,“ približuje ThDr. Pavol Čech. „Všetci vieme ako sme vyrastali, ako sme pracovali a ako sme sa realizovali v kňazskom živote. Vieme o svojich problémoch a tie riešime mnohokrát spoločne pri stole, osobne alebo modlitbou.“