Aktuality

Čo máme nové?

Letné dni sú ideálom na spoločné posedenia

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. júla 2020 | kategória: Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Spoločné chvíle v krásne záhrade, pri ohni a v kruhu známych je potešením pre každého. To potvrdzujú aj prijímatelia z Domu pokojnej staroby – diecézneho kňazského domova F. Majocha vo Veľkom Šariši, ktorí využili júlové slnečné počasie na spoločnú opekačku. V rámci príprav boli nápomocní aj samotní prijímatelia.

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-11_zmenšené

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-8_zmenšené

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-10_zmenšené

Súčasťou programu pre prijímateľov sociálnych služieb sú voľnočasové aktivity, ktoré prispôsobujeme ich záujmom a fyzickým zdatnostiam. Počas slnečných dní je ideálnou možnosťou spoločne strávený čas pri opekaní chutných klobások. Júlové dni si grilovačkou spríjemnili aj v Dome pokojnej staroby – diecézny kňazský domov F. Majocha vo Veľkom Šariši. Príjemnú atmosféru umocňovali ľudové pesničky, ktoré si seniori spoločne zanôtili. Takýmito aktivitami vzájomne utužujeme kolektív našich prijímateľov aj zamestnancov a snažíme sa vytvárať domáce prostredie, kde sa prijímatelia cítia ako doma.

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-1_zmenšené

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-15_zmenšené

Letné-dni-sú-možnosťou-na-spoločné-posedenia-13_zmenšené