Aktuality

Čo máme nové?

Slávnostné jedlo pre seniorov v charitných zariadeniach

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 6. decembra 2020 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Adventné obdobie sme seniorom a rodinám v núdzi spríjemnili prostredníctvom slávnostného jedla. V našich charitných zariadeniach sme začiatkom decembra podávali chutnú kapustnicu, kurací rezeň so šalátom i lahodný krémeš. Pár dní pred dňom, kedy si pripomíname štedrosť sv. Mikuláša, sme pohostili našich zverencov a tých, ktorým pomáhame. Veď vyčarovať úsmev na tvári, radosť v očiach a lásku blížnemu môžeme aj prostredníctvom slávnostného jedla. 

V hospici rozdával slávnostné jedlo sv. Mikuláš
  • Prinášajú nádej, zmierňujú bolesť a láskavým prístupom vnášajú radosť do posledných dní v živote. Aj o tom je práca paliatívnej starostlivosti v najstaršom hospici na Slovensku, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. V tomto adventnom období kúsok radosti doručil aj sv. Mikuláš s pomocníkmi a potešil návštevou všetkých obyvateľov hospicu.

Slavnostne-jedlo_HOSPIC-3

Slavnostne-jedlo_HOSPIC-1

Slavnostne-jedlo_HOSPIC-5

Slavnostne-jedlo_HOSPIC-4

Chutné jedlo pre dvesto seniorov v Domoch pokojnej staroby a v denných stacionároch
  • Adventné obdobie je časom očakávania. Aj seniori v charitných Domoch pokojnej staroby v Košiciach a vo Veľkom Šariši a denných stacionároch v Košiciach a v Michalovciach očakávajú príchod Spasiteľa. Určite sa tešia aj na čas, kedy sa opäť budú môcť objať so svojimi milovanými a všetci spolu zasadnú za jeden veľký stôl. Toto náročné obdobie spojené s izoláciou a obmedzenými možnosťami sme sa pokúsili rozradostniť aj prostredníctvom aktivity “Slávnostné jedlo pre ľudí v núdzi”. Vo štvrtok 3. decembra si takmer dvesto seniorov a ľudí so zdravotnými ťažkosťami pochutnali na slávnostnom menu, ktoré sa už spája s najkrajšími sviatkami v roku.

Slavnostne-jedlo_DPS-Saris-5

Slavnostne-jedlo_DPS-Saris-13

Slavnostne-jedlo_DPS-Saris-16

Slavnostne-jedlo_DPS-Saris-14

Slavnostne-jedlo_DPS-Saris-4

Slavnostne-jedlo_DPS-KE-6

Slavnostne-jedlo_DPS-KE-9

Slavnostne-jedlo_DPS-KE-5

Slavnostne-jedlo_DPS-KE-8

Slavnostne-jedlo_DS-BJ-1

Slavnostne-jedlo_DS-BJ-13

Slavnostne-jedlo_DS-BJ-10

Slavnostne-jedlo_DS-BJ-11

Slavnostne-jedlo_DS-BJ-3

Slavnostne-jedlo_DS-KE-2

Slavnostne-jedlo_DS-KE-1

Slavnostne-jedlo_DS-KE-1

  • Vďaka iniciatíve dm {spoločne} venovali 5 % z celkového denného obratu počas Black Friday na prípravu slávnostného jedla pre viac ako 2000 ľudí po celom Slovensku. Každý, kto v piatok 27. novembra nakúpil, prispel k tomu, že tento rok sa vyzbieralo neuveriteľných 45 105,40 eur. Vďaka tejto sume Arcidiecézna charita Košice v 8 mestách (tak kde spoločnosť dm pôsobí) v rámci 12 zariadení nasýtila vyše 800 ľudí v núdzi, osamelých seniorov i rodiny, ktoré prežívajú náročné obdobie. Ďakujeme.