Kategória

Charitný dom sv. Alžbety

Pre ľudí bez domova plánujeme zriadiť krajčírsku dielničku

Vďaka schválenému projektu Obnova stratených pracovných návykov zriadime v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach krajčírsku dielničku. Tento projekt podporil PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis. 

Arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj spacími vakmi

Mrazy a nepriaznivé zimné počasie sú najkritickejším časom pre ľudí bez vlastného domova. Na aktuálnu situáciu reaguje aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá v svojich nocľahárňach a útulkoch v meste Košice poskytuje dočasnú strechu nad hlavou pre vyše 220 ľudí bez domova. Vďaka sponzorovi v týchto mrazov ponúkajú ľuďom aj spacie vaky, ktoré ich lepšie ochránia a eliminujú dopady počasia na zdravie ľudí.

Vďaka darcom sme zaplnili vianočné taniere pre núdznych

Veľmi si vážime všetkých darcov a dobrodincov, firmy, školy, mestské časti Košíc a ich poslancov, ktorí sa zapojili do našej výzvy „VIANOČNÝ TANIER“. Ďakujeme za každú jednu konzervu, balík cestovín, drogériu, plienky, pracie prášky, teplé oblečenie a kúsok radosti pre núdznych. Nevnímame to ako samozrejmosť, a zvlášť v dnešnej náročnej dobe plnej obmedzení.

Slávnostné jedlo v charitných útulkoch a nocľahárňach a pre ľudí bez domova

Ľudia bez strechy nad hlavou, rodinky v núdzi i osamelí dostali slávnostné jedlo ako pozornosť v predvianočnom období. Niekoľko desiatok kapustníc, rezňov so šalátom a koláčov venovali ľuďom bez vlastného prístrešia, ktorí našli útočisko v útulkoch a nocľahárňach Arcidiecéznej charity Košice.

„Milodar znamená dotýkať sa vlastnými rukami a slzami utrpenia núdznych.“

pápež František

Svätú Alžbetu sme si pripomenuli polievkou pre núdznych

V deň spomienky na svätú Alžbetu sme v rámci dobročinnej aktivity Polievka svätej Alžbety potešili ľudí bez vlastného domova. Chutnú šošovicovú polievku rozdávali ľuďom v Charitnom dome sv. Alžbety aj v Krízovom centre pre matky s deťmi.

Charita pomáhala v rámci celoplošného testovania

Charita sa aktívne zapojila do celoplošného testovania. Pretestovaním v pobytových sociálnych službách, vytvorením priestoru na testovanie komunity, kde pôsobíme alebo aktívnou dobrovoľníckou výpomocov našich zamestnancov.

Ľudia bez domova si v Košiciach zmerali svoje športové zdatnosti

Začiatok mesiaca jún oslávili aj ľudia bez vlastného doma v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach. Ľudia bez prístrešia, ktorí nachádzajú dočasný domov v tomto zariadení, si zmerali svoje športové zdatnosti a pochutnali na guláši.

Soňa Hlaváčová: „Mylná mienka, že človek bez domova je len ten, kto je špinavý, zapáchajúci a nechce sa mu pracovať, nám stavia do cesty mnoho prekážok“

Pri príležitosti Národného týždňa charity, ktorý prebieha v termíne od 30. mája do 5. júna sme sa rozprávali so PhDr. Soňou Hlaváčovou, PhD., vedúcou zariadení Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy Košice, ktorá získala Cenu mesta Košice za záslužnú prácu s ľuďmi bez domova.