Aktuality

Čo máme nové?

Arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj spacími vakmi

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 11. februára 2021 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Mrazy a nepriaznivé zimné počasie sú najkritickejším časom pre ľudí bez vlastného domova. Na aktuálnu situáciu reaguje aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá v svojich nocľahárňach a útulkoch v meste Košice poskytuje dočasnú strechu nad hlavou pre vyše 220 ľudí bez domova. Vďaka sponzorovi v týchto mrazov ponúkajú ľuďom aj spacie vaky, ktoré ich lepšie ochránia a eliminujú dopady počasia na zdravie ľudí.

Už od začiatku roka sa zamestnanci Charitného domu sv. Alžbety snažili vychádzať do terénu medzi ľudí bez domova. Ako približuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice, na ulici sa zamestnanci stretávajú s odmietnutím využiť služby nocľahárne. „Napriek tomu, že majú možnosť byť v teple, mnohí oslovení nechcú rešpektovať pandemický režim spojený so zákazom vychádzania a obmedzených možnosti odchodov zo zariadenia.“ Momentálne majú všetky zariadenia naplnené. Avšak, ako dodáva na zimné mrazy a možný nápor ľudí sú pripravení. „V prípade naliehavej potreby využívame priestor hygienickej očisty, kde ľudia bez domova môžu prenocovať. Ak máme voľné kapacity v zariadení a človek má záujem, ráno absolvuje testovanie na COVID-19.“

Arcidiecézna-charita-pomáha-ľuďom-bez-domova-aj-spacími-vakmi_2

Arcidiecézna-charita-pomáha-ľuďom-bez-domova-aj-spacími-vakmi_1

Pri prekonávaní súčasných mrazivých nocí sa stali veľkými pomocníkmi spacie vaky, ktoré charita dostala sponzorsky od veľkoobchodného predajcu s potravinami. „Práve v týchto dňoch znamenajú spacie vaky pre Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach mimoriadne významný dar, vzhľadom na predpoveď počasia a silné nočné mrazy. Časť z nich poslúži v mobilných domčekoch, kde máme pripravené karanténne miesta pre ľudí bez domova. Rovnako poslúžia tým ľuďom, ktorí to v týchto dňoch potrebujú, aby sme eliminovali ohrozenie ujmy na zdraví ľudí,“ približuje riaditeľ charity.oslovení nechcú rešpektovať pandemický režim spojený so zákazom vychádzania a obmedzených možnosti odchodov zo zariadenia.“ Momentálne majú všetky zariadenia naplnené. Avšak, ako dodáva na zimné mrazy a možný nápor ľudí sú pripravení. „V prípade naliehavej potreby využívame priestor hygienickej očisty, kde ľudia bez domova môžu prenocovať. Ak máme voľné kapacity v zariadení a človek má záujem, ráno absolvuje testovanie na COVID-19.“

Práve v týchto dňoch znamenajú spacie vaky pre Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach mimoriadne významný dar, vzhľadom na predpoveď počasia a silné nočné mrazy. Časť z nich poslúži v mobilných domčekoch, kde máme pripravené karanténne miesta pre ľudí bez domova. Rovnako poslúžia tým ľuďom, ktorí to v týchto dňoch potrebujú, aby sme eliminovali ohrozenie ujmy na zdraví ľudí.

Ľudia bez domova sú pravidelne testovaní. Pán Korpesio vysvetľuje, že doposiaľ sa im podarilo vírus u pozitívnych klientov včas izolovať a zabránilo sa tak jeho rozšíreniu na celé zariadenie. „Pravidelným testovaním monitorujeme všetkých prijímateľov, aby sme zamedzili šírenie ochorenia. Aj v týchto dňoch máme niekoľko prijímateľov izolovaných. Celú situáciu neustále monitorujeme, aby sme ochránili zdravie najzraniteľnejších,“ uzatvára riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.