Kategória

Charitný dom sv. Alžbety

Zriadili sme krajčírsku dielničku pre ľudí bez vlastného domova

Pocit potrebnosti, sebarealizácia a rozvoj zručností s možnosťou následného uplatnenia na trhu práce. To prináša nová krajčírska dielnička v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici.

Cena mesta Košice pre našu kolegyňu Soňu Hlaváčovú

7. mája si z rúk košického primátora prevzala Cenu mesta Košice aj Soňa Hlaváčová, vedúca Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo za mimoriadnych opatrení počas vyvrcholenia osláv Dni mesta Košice.

Veľkonočné sviatky sme si s ľuďmi bez domova pripomenuli tradičným pokrmom

Veľkonočné stretnutie s ľuďmi bez domova s pohostením v Charitnom dome sv. Alžbety je každoročnou tradíciou. Pre pandémiu sa podujatie konalo bez slávnostnej svätej omše a bez pozvaných hostí.

Zamestnanci U. S. Steel Košice prejavili solidaritu a darovali obed núdznym

Predveľkonočné prekvapenie pre ľudí bez vlastného domova pripravili zamestnanci U. S. Steel Košice. Pre ľudí, ktorí našli dočasný domov v Charitnom dome sv. Alžbety a v Krízovom centre pre matky s deťmi darovali chutné obedy.

Charita je tlčúce srdce kresťana: tak ako človek nemôže žiť bez tlkotu srdca, tak nemôže byť kresťanom bez charity.

pápež František

Pre ľudí bez domova plánujeme zriadiť krajčírsku dielničku

Vďaka schválenému projektu Obnova stratených pracovných návykov zriadime v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach krajčírsku dielničku. Tento projekt podporil PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis. 

Arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj spacími vakmi

Mrazy a nepriaznivé zimné počasie sú najkritickejším časom pre ľudí bez vlastného domova. Na aktuálnu situáciu reaguje aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá v svojich nocľahárňach a útulkoch v meste Košice poskytuje dočasnú strechu nad hlavou pre vyše 220 ľudí bez domova. Vďaka sponzorovi v týchto mrazov ponúkajú ľuďom aj spacie vaky, ktoré ich lepšie ochránia a eliminujú dopady počasia na zdravie ľudí.

Vďaka darcom sme zaplnili vianočné taniere pre núdznych

Veľmi si vážime všetkých darcov a dobrodincov, firmy, školy, mestské časti Košíc a ich poslancov, ktorí sa zapojili do našej výzvy „VIANOČNÝ TANIER“. Ďakujeme za každú jednu konzervu, balík cestovín, drogériu, plienky, pracie prášky, teplé oblečenie a kúsok radosti pre núdznych. Nevnímame to ako samozrejmosť, a zvlášť v dnešnej náročnej dobe plnej obmedzení.

Slávnostné jedlo v charitných útulkoch a nocľahárňach a pre ľudí bez domova

Ľudia bez strechy nad hlavou, rodinky v núdzi i osamelí dostali slávnostné jedlo ako pozornosť v predvianočnom období. Niekoľko desiatok kapustníc, rezňov so šalátom a koláčov venovali ľuďom bez vlastného prístrešia, ktorí našli útočisko v útulkoch a nocľahárňach Arcidiecéznej charity Košice.