Aktuality

Čo máme nové?

Živá knižnica s ľuďmi bez vlastného domova napomáha pri budovaní empatii u žiakov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. mája 2023 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Vedeli ste, že ak nerozvíjame svoju empatiu, začne miznúť? Práve rozvíjaním tejto vlastnosti sa rok zaoberali aj žiaci 7. ročníka Základnej školy Drienov. V rámci aktivít navštívili Arcidiecéznu charitu Košice – Charitný dom sv. Alžbety, v ktorom vytvárajú priestor pre ľudí bez vlastného prístrešia. Mladí ľudia si vypočuli životné príbehy prijímateľov v podobe živých kníh, aby prehĺbili svoju empatiu a búrali stereotypy o tejto komunite ľudí.

Ročný projekt s názvom EmpaTY + JA realizovali žiaci ZŠ Drienov pod vedením učiteľky Lenky Duchovej: „Celý rok sme spoločne so žiakmi trénovali empatiu. Aby sme sa dokázali vcítiť do niekoho, najprv sme museli spoznávať samých seba. Sledovať naše pocity, pomenovať ich a následne začať vnímať pocity ľudí okolo nás. Návšteva Charitného domu sv. Alžbety žiakov vytrhla z ich stereotypu, a zároveň podnietila k empatickému prístupu k ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných situáciách.“ Ako dodáva, žiaci si vypočuli životné príbehy vybraných ľudí vo forme živej knihy. Tie následne spracujú do knižnej podoby.

Trieda siedmakoch bola rozdelená do menších skupín, v ktorých počúvali životné príbehy vybraných ľudí. Siedmak Dávid zdôraznil, že aktivitou si chceli aktualizovať svoju empatiu: „Počúvali sme príbeh o žene, ktorá stratila svojho manžela a dnes žije v útulku. Príbeh bol smutný, avšak zaujala ma zmysel a radosť pre život.“ Dávid dodáva, že si vďaka príbehu uvedomil, vďačnosť za to, čo máme.

EmpaTYaJA_2

EmpaTYaJA_1

EmpaTYaJA_3

Podobné aktivity, v rámci ktorých prepájajú ľudí bez vlastného domova so žiakmi a študentmi realizujú na Arcidiecéznej charite Košice pravidelne. „V rámci našich možností sa snažíme vytvárať priestor, kde búrame stereotypy a predsudky voči ľuďom bez vlastného domova. Rozmanitými sociálnymi programami, prednáškami alebo v podobe živých knižníc pozývame mladých žiakov a študentov, aby spoznávali komunitu s cieľom podpory medzigeneračnej solidarity, ľudskosti aj empatie,“ približuje za košickú charitu Silvia Hrabčáková. 

Návšteva a záujem žiakov o ľudí, ktorí sa ocitli bez vlastného domova sa realizovala v rámci ročného projektu s názvom EmpaTY + JA, ktorý prebiehal s podporu Komenského inštitútu a ZŠ Drienov.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…