Aktuality

Čo máme nové?

Košická charita pripravila veľkonočné pohostenie pre ľudí bez domova

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 28. marca 2024 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Arcidiecézna charita Košice pripravila počas veľkonočného týždňa tradičné pohostenie pre ľudí bez vlastného domova. Tí, ktorí našli pomoc a oporu v Charitnom dome sv. Alžbety si pripomenuli Veľkú noc nielen svätou omšou, ale aj typickými sviatočnými pokrmami. Toto dobročinné podujatie nieslo v sebe odkaz lásky a pomoci pre tých, ktorí v ťažkej životnej situácii našli oporu v službách košickej charity.

Svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober, nebola len náboženským obradom, ale prejavom spoločenstva a solidarity. „Možno povedať, že títo ľudia sa nachádzajú na pokraji mesta, niekedy aj na pokraji svojho života. Nemajú svoj vlastný domov a typický životný cyklus. A preto sa na Charite s láskou venujú. Osud ich zavial tu a my chceme aj k tým biednym ísť, pretože Kristu položil život za každého,“ zdôraznil vo svojom príhovore.

Po svätej omši nasledovala chvíľa, kedy sa obyvatelia charitného domu posadili k spoločnému stolu. Tradične ich obslúžili predstavitelia samosprávy, inštitúcií a ďalší pozvaní hostia. Atmosféra v miestnosti bola prepojená s emóciami radosti a spolupatričnosti.

Riaditeľ košickej charity Cyril Korpesio zdôraznil význam poskytovaných služieb v meste Košice, ako aj túžbu po nových priestoroch: „Každé stretnutie v Charitnom dome sv. Alžbety v nás rozžeraví uhlík nádeje na nové priestory. Stále máme nádej, že bývanie, ktoré je dnes skromné a nie úplne vyhovujúce, sa zmení na dôstojné a náležité pre ľudí bez vlastného domova.“

Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach v predstihli oslávil veľkonočné sviatky, aby ľuďom bez vlastného domova, aby podporil hodnoty solidarity a spolupatričnosti v komunite. Veľkonočné pohostenie charita usporiadala aj vďaka štedrosti darcov.

CHD-KE_Velka-noc_2024-22CHD-KE_Velka-noc_2024-20CHD-KE_Velka-noc_2024-14CHD-KE_Velka-noc_2024-48CHD-KE_Velka-noc_2024-9CHD-KE_Velka-noc_2024-30CHD-KE_Velka-noc_2024-31

CHD-KE_Velka-noc_2024-23CHD-KE_Velka-noc_2024-26CHD-KE_Velka-noc_2024-21CHD-KE_Velka-noc_2024-46CHD-KE_Velka-noc_2024-43CHD-KE_Velka-noc_2024-11CHD-KE_Velka-noc_2024-41

CHD-KE_Velka-noc_2024-24CHD-KE_Velka-noc_2024-19CHD-KE_Velka-noc_2024-32CHD-KE_Velka-noc_2024-40CHD-KE_Velka-noc_2024-44CHD-KE_Velka-noc_2024-13CHD-KE_Velka-noc_2024-49

Ak vás informácie o našej činnosti zaujali a chcete byť súčasťou našej charitnej rodiny, môžete tak urobiť podporou charitného diela, dobrovoľníctvom, dobrou radou alebo modlitbou. Kontaktovať nás môžete na silvia.hrabcakova@charita-ke.sk.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…