Aktuality

Čo máme nové?

Modlitba krížovej cesty spojila generácie a podporila empatiu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. marca 2024 | kategória: Charitný dom sv. Alžbety

Deti z Krízového centra pre matky s deťmi sa modlitbou krížovej cesty priblížili ľuďom bez vlastného domova, ktorí útočisko nachádzajú v Charitnom dome sv. Alžbety. Vďaka vedeniu zapálených a ochotných dobrovoľníkov si poctivo pripravili jednotlivé zastavenia. Každé z nich sa deti nielen modlili, ale aj stvárnili vhodným predmetom. Chlieb, šatka, žiacka knižka alebo klince umocnili hĺbku modlitby.

Vidieť, ako sa deti stávajú nositeľmi lásky a prijatia voči starším a ľuďom bez domova bol zážitkom pre všetkých zúčastnených. Táto krížová cesta bola malým príkladom toho, ako aj tí najmenší môžu mať vplyv na spoločnosť, keď sú vedení láskou a starostlivosťou.

V charite sa tešíme nadšeniu a iniciatíve našich charitných dobrovoľníkov. Sú nám aktívnou výpomocou pri výnimočných podujatiach, chystajú si pravidelné aktivity a prinášajú nový impulz do každodenného života v zariadeniach.

Modlitba-krizovej-cesty-spojila-generacie-a-podporila-empatiu-3

Modlitba-krizovej-cesty-spojila-generacie-a-podporila-empatiu-2

Modlitba-krizovej-cesty-spojila-generacie-a-podporila-empatiu-4

Ak sa chcete stať súčasťou našej charitnej rodiny dobrovoľníkov, môžete svoju prihlášku vyplniť online na našej stránke Ďakujeme a tešíme sa na vás.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…

Mohlo by vás zaujímať