Aktuality

Čo máme nové?

Dobrovoľníci košickej charity otvárajú deťom z Krízového centra dvere nezabudnuteľným zážitkom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. marca 2024 | kategória: Dobrovoľníci

Počas jarných prázdnin si pravidelní dobrovoľníci Arcidiecéznej charity Košice pripravili lákavý program, ktorý osvetlil životy 20 detí z Krízového centra pre matky s deťmi. Šiesti dobrovoľníci vyplnili voľné dni nielen svojou spoločnosťou a zábavným programom, ale tiež ponúkli obohacujúce a vzdelávacie zážitky pre školákov. Ochotní dobrovoľníci sú súčasťou aj dobrovoľníckeho programu zameraného na mentorovanie a doučovanie detí.

Dobrovoľníci premenili malým školákom bežné jarné prázdniny na nezvyčajné zážitky. Ich iniciatíva nespočívala len vo vytvorení jednoduchého programu, ale ponúkli aktivity, v ktorých kombinovali radosť, edukáciu i dobrodružstvo. Korčuľovanie bolo pre niektoré deti prvým zážitkom na ľade. Návšteva botanickej záhrady zas priblížila krásy prírody a deti sa učili o rôznorodosti flóry a fauny. Technické múzeum a návšteva planetária otvorili brány do fascinujúceho sveta vedy, techniky a vesmíru.

„V dobrovoľníctve spočíva nesmierna sila a schopnosť meniť svet jedného človeka. Sme hrdí na náš tím dobrovoľníkov a ich oddanosť obetovať čas pre iných a vytvárať pozitívne zážitky pre deti, ktoré nežijú v ľahkých podmienkach. Ich príbeh nám pripomína, že každý môže byť prameňom svetla pre niekoho iného,“ zdôraznila koordinátorka dobrovoľníkov Zuzana Morozová.

KmC_jarne-prazdniny-5

KmC_jarne-prazdniny-2

KmC_jarne-prazdniny-1

Aktivity pre deti, ktoré našli svoj dočasný domov v charitnom zariadení, neostávajú len pri zábave a príležitostných podujatiach. Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou pre osobný a vzdelávací rozvoj detí, a to prostredníctvom dobrovoľníckeho programu – doučovanie a mentoring detí. Tento program sa stal kľúčovým pilierov v oblasti edukácie detí vyrastajúcich v málo podnetnom prostredí. Ako dodáva koordinátorka dobrovoľníkov Morozová, v Charite si uvedomujú dôležitosť vzdelávania detí: “Vzdelanie nie je len kľúčom k individuálnemu rozvoju, ale aj cestou k zmenám v spoločnosti. Doučovanie a mentorská práca je podporou pri učení a sprevádzaní žiaka školským procesom, a zároveň predstavuje podporu k využívaniu potenciálu detí naplno realizovať svoje sny.”

Ak sa chcete stať súčasťou našej charitnej rodiny dobrovoľníkov, môžete svoju prihlášku vyplniť online na našej stránke Ďakujeme a tešíme sa na vás.