Aktuality

Čo máme nové?

O tom, čo môže priniesť spolupráca farnosti a charity

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 3. júna 2020 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na seniorov

Arcidiecézna charita Košice v meste Snina pôsobí veľa rokov a je neoddeliteľnou súčasťou života Cirkvi. Pracovníci charity dobre poznajú situáciu v meste a vedia komu a ako pomôcť. Príkladom je úzka spolupráca Denného stacionára Snina a farnosti.  

„Sám vnímam, ako sme aj my za tie roky v tej našej farskej charite pokročili. Ako sa nám rozšírili obzory, ako sme mohli vstúpiť do mnohých rodín, ktoré potrebujú pomoc a takýmto spôsobom im nielen pomáhať materiálne, ale prinášať do týchto rodín Krista,“ ThLic. Allan Tomáš, dekán – farár farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine.